• Đề xuất cảnh báo rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Đề xuất cảnh báo rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Xuất phát từ tính cấp thiết của tình hình thực tế, các ngân hàng thương mại cần có một công cụ quản trị rủi ro tín dụng hữu hiệu để hạn chế rủi ro. Nhóm tác giả đã đi khảo sát, nghiên cứu và đề xuất bộ các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khác hàng cá nhân và tiến hành khảo sát.

   9 p fbu 30/09/2019 3 0

 • Trách nhiệm xã hội và lòng trung thành của khách hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần

  Trách nhiệm xã hội và lòng trung thành của khách hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần

  Mục tiêu của bài viết là phân tích ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội (TNXH) đến lòng trung thành của khách hàng ở các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng Sông Cửu Long thông qua mô hình TNXH của Carroll. Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu từ 207 khách hàng hiện có giao dịch với ngân hàng để kiểm định bốn khía cạnh của...

   11 p fbu 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 0 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 0 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 0 do TS. Nguyễn Thành Đạt biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu về tài chính công, giúp các bạn nắm được bốn câu hỏi lớn của Tài chính công, tại sao càn học Tài chính công.

   36 p fbu 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Chương 1 trình bày về "Khu vực công và tài chính công". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khu vực công, khái niệm và đặc điểm tài chính công, sự phát triển tài chính công, bản chất và chức năng tài chính công,...

   29 p fbu 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Nội dung chương 2.1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hiệu quả và công bằng trong phân phối", cụ thể như: Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc, tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện giới hạn nguồn lực,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p fbu 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Chương 2.2 giúp người học hiểu về "Hiệu quả và công bằng trong phân phối". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phúc lợi xã hội, hiệu quả Pareto trong tiêu dùng, các định lý trong kinh tế học phúc lợi xã hội, mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng, thất bại thị trường trong phân bổ nguồn lực,...

   39 p fbu 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm ngoại tác, phân tích tác động của các loại ngoại tác, phững giải pháp của khu vực tư cho vấn đề ngoại tác, những giải pháp của khu vực công cho vấn đề ngoại tác,...

   59 p fbu 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hàng hóa công và chi tiêu công", cụ thể như: Khái niệm và phân loại của hàng hoá công, xác định mức cung cấp hàng hoá công tối ưu, chủ thể cung cấp hàng hóa công, các vấn đề liên quan đến chi tiêu công,...

   40 p fbu 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thuế, thuế và sự phân phối thu nhập, thuế và hiệu quả kinh tế, phân tích thuế tối ưu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p fbu 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Đạt

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Phân tích lợi ích - Chi phí dự án công". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm phương pháp phân tích chi phí – lợi ích, các kỹ thuật trong phân tích dự án, đo lường chi phí, đo lường lợi ích,...

   40 p fbu 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 2 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

  Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 2 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

  Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 2: Rủi ro và quản trị rủi ro giới thiệu về các thuật ngữ tổn thất, rủi ro, hiểm họa, nguy cơ; các phương thức xử lý rủi ro, nguy cơ & tổn thất, tổng lược về quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p fbu 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 3 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

  Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 3 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

  Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 3: Những nguyên tắc chung của bảo hiểm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về bảo hiểm, vai trò, tác dụng của bảo hiểm, sự cần thiết của bảo hiểm, rủi ro có thể của bảo hiểm, phân loại bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p fbu 30/09/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số