• Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí - Nguyễn Ngọc Khánh Dung

  Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí - Nguyễn Ngọc Khánh Dung

  Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí trình bày sự khác biệt và tương đồng giữa kế toán chi phí và kế toán quản trị; kế toán quản trị liên quan đến việc hoạch định và kiểm tra như thế nào; kế toán chi phí liên quan đến việc chuẩn bị BCKQKD và BCĐKT; kế toán chi phí và kế toán quản trị dựa trên dữ liệu chung để thực hiện mục...

   8 p fbu 26/12/2015 27 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức

  Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức

  Sau khi nghiên cứu chương 5 này sinh viên có thể hiểu được ý nghĩa của chi phí định mức; xác định được giá thành định mức đơn vị sản phẩm; tính toán chênh lệch CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC; thực hiện các bút toán để ghi nhận và xử lý các chênh lệch trong hệ thống kế toán CPSX và tính giá thành SP theo chi phí định mức.

   8 p fbu 26/12/2015 24 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí và giá thành

  Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí và giá thành

  Chương 2 Phân loại chi phí và giá thành trình bày khái niệm chi phí, phân loại chi phí, giá thành sản phẩm. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p fbu 26/12/2015 18 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính do TS. Trần Thị Kim Anh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của đầu tư tài chính, công cụ tài chính, kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p fbu 26/12/2015 19 1

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng (Nghiệp vụ NHTM – Commercial Banking) - Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng (Nghiệp vụ NHTM – Commercial Banking) - Lê Trung Hiếu

  Cùng tìm hiểu tổng quan về Ngân hàng thương mại; nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương mại; những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng; tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh cho doanh nghiệp;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tín dụng ngân hàng (Nghiệp vụ NHTM – Commercial Banking)" của Lê Trung Hiếu.

   71 p fbu 26/12/2015 22 1

 • Bài giảng Tiền lãi & lãi suất

  Bài giảng Tiền lãi & lãi suất

  Bài giảng Tiền lãi & lãi suất bao gồm những nội dung về lãi suất; tiền lãi và lãi suất; các loại tiền lãi; công thức tính lãi đơn; giá trị một khoản trong tương lai; mật độ ghép lãi; tác động của ghép lãi; ghép lãi liên tục. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

   26 p fbu 26/12/2015 19 1

 • Bài giảng môn học Tín dụng ngân hàng 1

  Bài giảng môn học Tín dụng ngân hàng 1

  Mời các bạn cùng tìm hiểu tổng quan về kinh doanh ngân hàng; huy động tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán; những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng; hoạt động đầu tư và các; dịch vụ tài chính được trình bày cụ thể trong "Bài giảng môn học Tín dụng ngân hàng 1".

   154 p fbu 26/12/2015 19 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại

  Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại" trình bày những nội dung tổng quan về ngân hàng thương mại, nguồn vốn và quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại, quản trị dự trữ và thanh khoản của ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài...

   117 p fbu 26/12/2015 23 1

 • Bài giảng Chi phí vốn và cơ cấu vốn - ThS. Phan Hồng Mai

  Bài giảng Chi phí vốn và cơ cấu vốn - ThS. Phan Hồng Mai

  Bài giảng "Chi phí vốn và cơ cấu vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chi phí vốn, chi phí nợ vay, chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí vốn bình quân, chi phí vốn cận biên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p fbu 26/12/2015 19 1

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng - ThS. Cao THị Hồng Nhung

  Bài giảng Thẩm định tín dụng - ThS. Cao THị Hồng Nhung

  Bài giảng "Thẩm định tín dụng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quy trình chung về thẩm định tín dụng, thẩm định tín dụng ngắn hạn, thẩm định tín dụng trung và dài hạn, thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu, thẩm định tín dụng cá nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p fbu 26/12/2015 21 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Thanh Phương (tt)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Thanh Phương (tt)

  Nối tiếp nội dung của phần trước, phần tiếp theo bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 1: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối" cùng cấp cho người học các kiến thức: Thị trường ngoại hối, chế độ quản lý ngoại hối của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p fbu 26/12/2015 21 2

 • Bài giảng Chương 2: Thị trường tài chính (24 tr)

  Bài giảng Chương 2: Thị trường tài chính (24 tr)

  Bài giảng "Chương 2: Thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tài chính; chức năng, vai trò của thị trường tài chính; cấu trúc của thị trường tài chính; các công cụ lưu thông trên thị trường tài chính; vai trò của Chính phủ đối với thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   24 p fbu 26/12/2015 28 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số