• Bài giảng Cổ phiếu và định giá

  Bài giảng Cổ phiếu và định giá

  Bài giảng "Cổ phiếu và định giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của cổ phiếu thường, cổ phiếu của các thành viên sáng lập, xác định giá trị cổ phiếu, các phương pháp định giá cổ phiếu, cổ phiếu ưu đãi. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai muốn tìm hiểu về thị trường chứng...

   38 p fbu 20/09/2015 23 2

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán Việt Nam - Nguyễn Thanh Lâm

  Bài giảng Thị trường chứng khoán Việt Nam - Nguyễn Thanh Lâm

  Bài giảng "Thị trường chứng khoán Việt Nam" cung cấp cho người đọc các thông tin về giao dịch chứng khoán trên trị trường chứng khoán Việt Nam, các kênh giao dịch, các biên độ giá, bước giá, thời gian thành toán bù trừ, tiêu chuẩn niêm yết tại HOSE và HNX,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích danh cho những ai đang muốn tìm hiểu về thị...

   29 p fbu 20/09/2015 15 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Bích Loan

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Bích Loan

  Bài giảng "Thị trường chứng khoán - Chương 1: Thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở hình thành thị trường tài chính, chức năng thị trường tài chính, phân lọai thị trường tài chính, hàng hóa thị trường tài chính, chủ thể tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p fbu 20/09/2015 23 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - TS. Nguyễn Thị Bích Loan

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - TS. Nguyễn Thị Bích Loan

  Bài giảng "Thị trường chứng khoán - Chương 6: Quỹ đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Quỹ đầu tư, phân loại Quỹ đầu tư, hoạt động của Quỹ đầu tư, đánh giá hiệu quả của Quỹ đầu tư. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên theo học các ngành Tài chính - Ngân hàng dùng làm tài liệu...

   14 p fbu 20/09/2015 16 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Bích Loan

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Bích Loan

  Bài giảng "Thị trường chứng khoán - Chương 4: Định giá chứng khoán" cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Thời giá tiền tệ, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu, định giá các công cụ phái sinh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên theo học các ngành Tài chính - Ngân hàng dùng làm tài liệu tham...

   27 p fbu 20/09/2015 20 1

 • Bài giảng Các kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán - Nguyễn Thanh Lâm

  Bài giảng Các kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán - Nguyễn Thanh Lâm

  Bài giảng "Các kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán" trình bày các khái niệm chứng khoán, phân loại các chứng khoán, khái niệm và chức năng của trị trường chứng khoán, phân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia trên trị trường chứng khoán, quy trình và một số qui định trong giao dịch chứng khoán. Mời các bạn...

   19 p fbu 20/09/2015 16 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Bích Loan

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Bích Loan

  Bài giảng "Thị trường chứng khoán - Chương 5: Phân tích chứng khoán" cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản về chứng khoán và phân tích chứng khoán, phân tích cơ bản chứng khoán, phân tích kỹ thuật chứng khoán. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên theo học các ngành Tài chính - Ngân hàng dùng làm tài...

   22 p fbu 20/09/2015 21 1

 • Bài giảng Chương 2: Chứng khoán - Ths. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Chương 2: Chứng khoán - Ths. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng "Chương 2: Chứng khoán" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu rõ các sản phẩm (công cụ tài chính) được kinh doanh trên thị trường chứng khoán: Chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các sản phẩm chứng khoán phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p fbu 20/09/2015 15 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - TS. Lê Hương Lan

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - TS. Lê Hương Lan

  Bài giảng Thị trường chứng khoán cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán - hàng hóa của thị trường; phát hành chứng khoán, giao dịch chứng khoán. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   96 p fbu 20/09/2015 16 1

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 6 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 6 - Trần Thị Hà Trang

  Chương 6 "Nghiệp vụ tiền tệ tương lai" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối giới thiệu đến các bạn những nội dung về hợp đồng tương lai, sở giao dịch hợp đồng tương lai, đặc điểm của hợp đồng tương lai, cơ chế ký quỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p fbu 20/09/2015 12 1

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 - Trần Thị Hà Trang

  Khái niệm và đặc điểm của Forex Swap, tỷ giá trong Forex Swap, ứng dụng của Forex Swap là những nội dung chính của chương 5 "Nghiệp vụ ngoại hối hoán đổi" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

   23 p fbu 20/09/2015 12 1

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 4 - Trần Thị Hà Trang

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 4 - Trần Thị Hà Trang

  Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn, ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh là những nội dung chính trong chương 4 "Giao dịch ngoại hối kỳ hạn" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p fbu 20/09/2015 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số