• Giáo trình Thống kê doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê lao động và thu nhập của lao động trong doanh nghiệp, thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp, thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thống kê vốn và kết quả hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.

   160 p fbu 27/07/2020 3 0

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp, thu thập thông tin thống kê của doanh nghiệp, thống kê giá thành sản xuất của doanh nghiệp, hiệu quả và phương pháp hạch toán hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p fbu 27/07/2020 8 0

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 1 trình bày các khái niệm về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p fbu 27/07/2020 3 0

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 2 chia sẻ đến bạn các kiến thức về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu, quyền thừa kế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p fbu 27/07/2020 4 0

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 1 gồm các nội dung trình bày về nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, các hợp đồng dân sự thông dụng như: hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng trao đổi tài sản, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng sử dụng đất,... Mời các bạn cùng tham...

   138 p fbu 27/07/2020 3 0

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 2 hứa thưởng và thi có giải, thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   234 p fbu 27/07/2020 3 0

 • Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 2 có nội dung trình bày về quy trình khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính, giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án...

   250 p fbu 27/07/2020 3 0

 • Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam: Phần 1 có nội dung trình bày về khoa học Luật Tố tụng hành chính và ngành Luật tố tụng hành chính, các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam, thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của toàn án nhân dân, cơ quan tiến hành tố tụ, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng,... Mời các...

   210 p fbu 27/07/2020 5 0

 • Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 1 có nội dung trình bày về khái niêm, lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế; chủ thể Luật Quốc tế; Luật điều ước quốc tế; dân cư trong Luật Quốc tế; Luật Quốc tế về quyền con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   246 p fbu 27/07/2020 5 0

 • Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Quốc tế: Phần 2 có nội dung trình bày về Luật tổ chức quốc tế, Luật ngoại giao và lãnh sự, giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Luật Quốc tế nhân đạo, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   270 p fbu 27/07/2020 5 0

 • Giáo trình Luật So sánh: Phần 1

  Giáo trình Luật So sánh: Phần 1

  Giáo trình Luật So sánh: Phần 1 có nội dung gồm hai phần. Phần 1 trình bày những vấn đề chung về Luật So sánh. Phần 2 trình bày một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới như: dòng họ pháp luật châu Âu lục địa, dòng họ pháp luật Anh - Mỹ, dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   368 p fbu 27/07/2020 4 0

 • Giáo trình Luật So sánh: Phần 2

  Giáo trình Luật So sánh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật So sánh: Phần 2 có nội dung trình bày về hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á như: các nước Đông Á, Đông Nam Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p fbu 27/07/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số