• Tài liệu hướng dẫn kê khai nộp Thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

  Tài liệu hướng dẫn kê khai nộp Thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

  Với mục tiêu giúp người nộp thuế hiểu và dễ dàng hơn trong việc kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế xây dựng tài liệu Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thực hiện theo thông tư 60/2007/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham...

   68 p fbu 30/11/2019 3 0

 • Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  Thông tư 153/2010/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế các Thông tư số:120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CPngày 07/11/2002 về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều tài liệu hay về Thuế khác, mời quý bạn đọc tham khảo tại Bộ tài...

   35 p fbu 30/11/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số