Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 1

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 1 trình bày các khái niệm về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.