• Bài giảng Chương 6: Tổng hợp lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và thư quản lý

  Bài giảng Chương 6: Tổng hợp lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và thư quản lý

  Bài giảng Chương 6: Tổng hợp lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và thư quản lý với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Thủ tục kiểm toán đặc thù và các thủ tục chuẩn bị cho việc lập BCKT; tổng hợp kết quả kiểm toán và thảo luận với khách hàng; lập dự thảo BCKT và thư quản lý;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu...

   13 p fbu 29/12/2016 76 2

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

  Chương 1 Tổng quan về kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: vai trò của kiểm toán, lịch sử ra đời và phát triển của kiểm toán; bản chất của kiểm toán; đối tuợng, chức năng và lợi ích kinh tế của kiểm toán;...

   66 p fbu 29/12/2016 84 2

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ, các bộ phận cấu thành của HTKSNB, những vấn đề cần chú ý khi thiết lập HTKSNB, những hạn chế vốn có của HTKSNB.

   35 p fbu 29/12/2016 81 3

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 3: Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 3: Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

  Chương 3 Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ sở dẫn liệu (assertion), sai sót và gian lận (error and fraud), trọng yếu (materiality), rủi ro kiểm toán (auditing risk), bằng chứng kiểm toán (audit evidence), tính hoạt động liên tục.

   54 p fbu 29/12/2016 79 3

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 4: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 4: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán

  Chương 4 Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phương pháp kiểm toán, kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán (sampling), các công cụ kỹ thuật để kiểm toán

   27 p fbu 29/12/2016 84 3

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 5: Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 5: Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

  Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành và lập báo cáo kiểm toán.

   20 p fbu 29/12/2016 75 3

 • Giáo trình Kiểm toán: Phần 1 - ThS. Phan Trung Kiên (chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán: Phần 1 - ThS. Phan Trung Kiên (chủ biên)

  Cùng nắm kiến thức trong "Giáo trình Kiểm toán: Phần 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tổng quan về kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính, chương 2 quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.

   61 p fbu 27/09/2016 65 2

 • Giáo trình Kiểm toán: Phần 2 - ThS. Phan Trung Kiên (chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán: Phần 2 - ThS. Phan Trung Kiên (chủ biên)

  Cùng nắm kiến thức trong "Giáo trình Kiểm toán: Phần 2" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 3 kế hoạch kiểm toán, chương 4 tìm kiếm bằng chứng kiểm toán, chương 5 kiểm toán chu kỳ doanh thu và các tài khoản liên quan.

   93 p fbu 27/09/2016 85 2

 • Giáo trình kiểm toán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình kiểm toán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Cuốn giáo trình kế toán doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy và nghiên cứu học tập của học sinh, sinh viên, đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi của nền kinh tế với những thay đổi về chế độ quản lý kinh tế tài - tài chính, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán mà Nhà nước ban hành và những kiến thức về nghiệp...

   154 p fbu 27/09/2016 85 2

 • Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán được biên soạn theo chương trình khung của Tổng cục Dạy nghề, với mong muốn cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về Kiểm toán. Giáo trình gồm 4 chương, phần 1 gồm nội dung 2 chương đầu. Nội dung phần này trình bày tổng quan về kiểm toán, đối tượng và các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán.

   48 p fbu 18/04/2016 83 4

 • Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán gồm nội dung chương 3, chương 4. Nội dung phần này trình bày hệ thống các phương pháp kiểm toán, trình tự các bước kiểm toán. Giáo trình được biên soạn theo chương trình khung của Tổng cục Dạy nghề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p fbu 18/04/2016 81 3

 • Giáo trình Thuế: Phần 1

  Giáo trình Thuế: Phần 1

  Giáo trình Thuế được biên soạn trên cơ sở chương trình khung do Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ban hành. Nội dung cuốn sách nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về thuế cũng như đáp ứng yêu cầu về giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên thuộc ngành kinh tế. Phần 1 Giáo trình Thuế gồm nội dung 3 chương đầu: Thuế giá...

   76 p fbu 18/04/2016 53 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số