• Giáo trình Thuế: Phần 2

  Giáo trình Thuế: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung các chương: Thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thuế và lệ phí khác. Cuốn sách nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về thuế, cũng như đáp ứng yêu cầu về giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên thuộc ngành kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p fbu 18/04/2016 58 3

 • Bài giảng Lịch sử thuế Việt Nam (2014) - Phan Hiển Minh

  Bài giảng Lịch sử thuế Việt Nam (2014) - Phan Hiển Minh

  Sơ lược lịch sử Thuế Việt Nam; sơ lược các Luật Thuế hiện hành; chương trình cải cách thuế 2011–2020 là những nội dung chính được trình bày trong "Bài giảng Lịch sử thuế Việt Nam (2014)" do Phan Hiển Minh biên soạn.

   33 p fbu 18/04/2016 58 2

 • Khái niệm, bản chất kiểm toán, phân loại hoạt động kiểm toán

  Khái niệm, bản chất kiểm toán, phân loại hoạt động kiểm toán

  Khái niệm, bản chất kiểm toán, phân loại hoạt động kiểm toán, kiểm toán viên và các tiêu chuẩn kiểm toán viên, bản chất của kiểm toán, chức năng của kiểm toán,... là những nội dung chính trong tài liệu "Khái niệm, bản chất kiểm toán, phân loại hoạt động kiểm toán". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p fbu 18/04/2016 74 3

 • Bài giảng Lịch sử thuế Việt Nam (2015) - Phan Hiển Minh

  Bài giảng Lịch sử thuế Việt Nam (2015) - Phan Hiển Minh

  Bài giảng Lịch sử thuế Việt Nam (2015) được phát triển từ bài giảng tháng 04/2014 của tác giả Phan Hiển Minh với các nội dung chính trình bày sơ lược lịch sử Thuế Việt Nam; các giai đoạn cải cách thuế từ 1990 đến nay; sơ lược các Luật thuế hiện hành; chiến lược tài chính đến năm 2020.

   66 p fbu 18/04/2016 80 3

 • Bài giảng Thuế bất động sản - Jay K. Rosengard

  Bài giảng Thuế bất động sản - Jay K. Rosengard

  Bài giảng Thuế bất động sản với mục đích bảo đảm việc tạo ra đủ nguồn lực tùy định của chính quyền địa phương trong dài hạn. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   21 p fbu 18/04/2016 75 4

 • Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam: Phần 1

  Hiện nay việc ban hành và công bố các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và các công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam là vô cùng quan trọng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam:...

   236 p fbu 21/03/2016 51 4

 • Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam: Phần 2

  Nếu như phần 1 của cuốn "Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam" đề cập đến hệ thống các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam, thì ở phần 2 các bạn sẽ được tìm hiểu về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

   226 p fbu 21/03/2016 59 4

 • Bài giảng Nội dung cơ bản về pháp luật thuế hiện hành ở Việt Nam - PGS.TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Nội dung cơ bản về pháp luật thuế hiện hành ở Việt Nam - PGS.TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng này cung cấp một số nội dung cơ bản về Pháp luật thuế hiện hành ở Việt Nam như: Thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường. Mời các...

   134 p fbu 21/03/2016 85 5

 • Bài giảng môn học Thuế: Chương 3 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học Thuế: Chương 3 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học "Thuế - Chương 3: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Văn bản ban hành, đối tượng nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, phương pháp tính thuế, thuế suất, thời hạn nộp thuế và lập tờ khai hải quan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p fbu 21/03/2016 72 2

 • Bài tập Thuế và Quản lý thuế nâng cao dành cho lớp ôn thi CPA 2012 - PGS.TS Lê Xuân Trường

  Bài tập Thuế và Quản lý thuế nâng cao dành cho lớp ôn thi CPA 2012 - PGS.TS Lê Xuân Trường

  Bài tập Thuế và Quản lý thuế nâng cao dành cho lớp ôn thi CPA 2012 cung cấp cho người học những dạng bài tập ôn thi cơ bản về thuế như: Chỉ tính thuế giá trị gia tăng; tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng; tính thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt;...và nhiều dạng bài tập khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p fbu 21/03/2016 69 3

 • Bài giảng môn học Thuế: Chương 1 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học Thuế: Chương 1 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học "Thuế - Chương 1: Tổng quan về thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử hình thành thuế, bản chất của thuế, chức năng của thuế, các nguyên tắc của thuế, phân tích tác động của thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p fbu 21/03/2016 68 3

 • Bài giảng môn học Thuế: Chương mở đầu - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học Thuế: Chương mở đầu - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học "Thuế: Chương mở đầu" do Lê thị Bích Thảo biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, yêu cầu đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p fbu 21/03/2016 65 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số