• Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán được biên soạn để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và giảng dạy, học tập và vận dụng lý thuyết kế toán, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận với khoa học kế toán của các đối tượng khác nhau. Nội dung của bài giảng gồm 6 chương, và trong phần 2 của bài giảng sẽ trình bày nội...

   50 p fbu 29/06/2018 63 1

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Phần 1

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Phần 1

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán được biên soạn để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và giảng dạy, học tập và vận dụng lý thuyết kế toán, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận với khoa học kế toán của các đối tượng khác nhau. Nội dung của bài giảng gồm 6 chương, và trong phần 1 của bài giảng sẽ trình bày nội...

   42 p fbu 29/06/2018 79 1

 • Giáo trình Kiểm toán (Phần 1): Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán (Phần 1): Phần 1

  Giáo trình "Kiểm toán (Phần 1)" do TS. Trần Phước chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiểm toán trên cả hai khía cạnh lý thuyết và thực hành. Phần 1 cuốn sách trình bày tổng quan về kiểm toán, các khái niệm cơ bản về kiểm toán và phương pháp kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p fbu 30/04/2018 87 1

 • Giáo trình Kiểm toán (Phần 1): Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán (Phần 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Kiểm toán (Phần 1)", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức về quy trình kiểm toán, phương pháp kiểm toán một số khoản mục cụ thể trong báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p fbu 30/04/2018 102 1

 • Giáo trình Kiểm toán: Phần 1 - ThS. Phan Trung Kiên (chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán: Phần 1 - ThS. Phan Trung Kiên (chủ biên)

  Cùng nắm kiến thức trong "Giáo trình Kiểm toán: Phần 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tổng quan về kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính, chương 2 quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.

   61 p fbu 27/09/2016 65 2

 • Giáo trình Kiểm toán: Phần 2 - ThS. Phan Trung Kiên (chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán: Phần 2 - ThS. Phan Trung Kiên (chủ biên)

  Cùng nắm kiến thức trong "Giáo trình Kiểm toán: Phần 2" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 3 kế hoạch kiểm toán, chương 4 tìm kiếm bằng chứng kiểm toán, chương 5 kiểm toán chu kỳ doanh thu và các tài khoản liên quan.

   93 p fbu 27/09/2016 85 2

 • Giáo trình kiểm toán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình kiểm toán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Cuốn giáo trình kế toán doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy và nghiên cứu học tập của học sinh, sinh viên, đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi của nền kinh tế với những thay đổi về chế độ quản lý kinh tế tài - tài chính, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán mà Nhà nước ban hành và những kiến thức về nghiệp...

   154 p fbu 27/09/2016 85 2

 • Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán được biên soạn theo chương trình khung của Tổng cục Dạy nghề, với mong muốn cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về Kiểm toán. Giáo trình gồm 4 chương, phần 1 gồm nội dung 2 chương đầu. Nội dung phần này trình bày tổng quan về kiểm toán, đối tượng và các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán.

   48 p fbu 18/04/2016 83 4

 • Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán gồm nội dung chương 3, chương 4. Nội dung phần này trình bày hệ thống các phương pháp kiểm toán, trình tự các bước kiểm toán. Giáo trình được biên soạn theo chương trình khung của Tổng cục Dạy nghề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p fbu 18/04/2016 81 3

 • Giáo trình Thuế: Phần 1

  Giáo trình Thuế: Phần 1

  Giáo trình Thuế được biên soạn trên cơ sở chương trình khung do Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ban hành. Nội dung cuốn sách nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về thuế cũng như đáp ứng yêu cầu về giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên thuộc ngành kinh tế. Phần 1 Giáo trình Thuế gồm nội dung 3 chương đầu: Thuế giá...

   76 p fbu 18/04/2016 53 3

 • Giáo trình Thuế: Phần 2

  Giáo trình Thuế: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung các chương: Thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thuế và lệ phí khác. Cuốn sách nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về thuế, cũng như đáp ứng yêu cầu về giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên thuộc ngành kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p fbu 18/04/2016 58 3

 • Giáo trình Lý thuyết kiểm toán: Phần 2 - TS. Nguyễn Viết Lợi, ThS. Đậu Ngọc Châu (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết kiểm toán: Phần 2 - TS. Nguyễn Viết Lợi, ThS. Đậu Ngọc Châu (chủ biên)

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình Lý thuyết kiểm toán sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản về kiểm toán như: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát; phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán; tổ chức và quản lý kiểm toán.

   203 p fbu 01/07/2015 99 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số