• Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Nguyễn Trọng Tài

  Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Nguyễn Trọng Tài

  Tài liệu "Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam" trình bày khái quát về sự ra đời và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, những tồn tại trong thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p fbu 21/03/2016 75 2

 • Tự do hóa tài khoản vốn - Một vài khía cạnh lý thuyết

  Tự do hóa tài khoản vốn - Một vài khía cạnh lý thuyết

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Tự do hóa tài khoản vốn - Một vài khía cạnh lý thuyết" để nắm bắt những kiến thức về kiểm soát vốn, những điều kiện đang thay đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu, lợi ích của tự do hóa tài khoản vốn, tự do hóa tài khoản vốn và các cuộc khủng hoảng ngân hàng.

   7 p fbu 21/03/2016 30 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số