• Ebook Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Lao động

  Ebook Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Lao động

  Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Lao động được xây dựng để làm rõ định hướng chung về nghiên cứu các tình huống, đặc trưng cơ bản của các tình huống, xây dựng các kỹ năng cần thiết trong vận dụng các tình huống của Luật Lao động. Cung cấp cho người học các nội dung kiến thức lý thuyết cần trao đổi và các cách giải...

   140 p fbu 31/08/2021 21 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần 1 có nội dung trình bày về nhập môn luật hình sự Việt Nam, tội phạm và phân loại tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm,...

   182 p fbu 29/07/2021 30 1

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần 2 do TS Nguyễn Ngọc Kiện chủ biên có nội dung trình bày trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, các chế...

   177 p fbu 29/07/2021 28 1

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 do PGS.TS Nguyễn Duy Phương chủ biên cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngành luật hành chính, khoa học luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính, những nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước,thủ tục hành chính những hình thức và phương pháp quản lý...

   118 p fbu 29/07/2021 24 0

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày Địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nước, địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý hành chính của công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch, vi...

   210 p fbu 29/07/2021 23 0

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

  Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

  Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chủ thể kinh doanh và nguồn luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh; Pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý doanh nghiệp; Pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại; Quan hệ pháp luật lao động trong doanh nghiệp.

   187 p fbu 29/07/2021 33 0

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

  Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết các vụ việc cạnh tranh; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; Pháp luật về phá sản.

   122 p fbu 29/07/2021 27 0

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Giáo trình 'Lý luận về nhà nước pháp quyền' (Giáo trình đào tạo từ xa) được chia thành 2 phần. Với phần 1 giáo trình gồm những nội dung liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản của nhà nước pháp quyền Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   45 p fbu 20/05/2021 36 0

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Phần 2 giáo trình 'Lý luận về nhà nước pháp quyền' gồm các nội dung sau: Thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay, định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   93 p fbu 20/05/2021 42 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật phần 1 gồm các chương như: Đại cương về nghiên cứu khoa học, nội dung cơ bản, các hình thức và phương pháp nghiên cứu khoa học.

   31 p fbu 20/05/2021 43 1

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 2

  Phần 2 giáo trình đề cập đến các nội dung như: Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, cấu trúc đề cương và cách trình bày khóa luận tốt nghiệp đại học, cao học, thuyết minh về đề tài nghiên cứu khoa học và công nghiệp cấp bộ và đề cương chi tiết của một khóa luận tốt nghiệp đại học.

   29 p fbu 20/05/2021 40 1

 • Giáo trình Hành nghề luật sư: Phần 1

  Giáo trình Hành nghề luật sư: Phần 1

  Phần 1 giáo trình 'Hành nghề luật sư' gồm các chương sau: Khái quát chung về nghề luật sư, vai trò của luật sư trong tố tụng. Mời các bạn tham khảo giáo trình để tìm hiểu rõ hơn về nghề luật sư.

   41 p fbu 20/05/2021 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số