• Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Giáo trình "Lý luận về nhà nước pháp quyền" (Giáo trình đào tạo từ xa) được chia thành 2 phần. Với phần 1 giáo trình gồm những nội dung liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản của nhà nước pháp quyền Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   45 p fbu 20/05/2021 16 0

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Lý luận về nhà nước pháp quyền" gồm các nội dung sau: Thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay, định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   93 p fbu 20/05/2021 18 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật phần 1 gồm các chương như: Đại cương về nghiên cứu khoa học, nội dung cơ bản, các hình thức và phương pháp nghiên cứu khoa học.

   31 p fbu 20/05/2021 18 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật: Phần 2

  Phần 2 giáo trình đề cập đến các nội dung như: Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, cấu trúc đề cương và cách trình bày khóa luận tốt nghiệp đại học, cao học, thuyết minh về đề tài nghiên cứu khoa học và công nghiệp cấp bộ và đề cương chi tiết của một khóa luận tốt nghiệp đại học.

   29 p fbu 20/05/2021 14 0

 • Giáo trình Hành nghề luật sư: Phần 1

  Giáo trình Hành nghề luật sư: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Hành nghề luật sư" gồm các chương sau: Khái quát chung về nghề luật sư, vai trò của luật sư trong tố tụng. Mời các bạn tham khảo giáo trình để tìm hiểu rõ hơn về nghề luật sư.

   41 p fbu 20/05/2021 18 0

 • Giáo trình Hành nghề luật sư: Phần 2

  Giáo trình Hành nghề luật sư: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình đề cập đến các vấn đề sau: Tổ chức quản lý văn phòng luật sư, kỹ năng của luật sư khi tiếp xúc với khách hàng, kỹ năng xây dựng bản luận cứ bảo về người bị hại, kỹ năng bào chữa trong các vụ án. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

   34 p fbu 20/05/2021 14 0

 • Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2017)

  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2017)

  Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2017) trình bày về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, chấm dứt hôn nhân, giám hộ giữa các thành viên trong gia đình, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài,... Mời các bạn cùng...

   224 p fbu 20/05/2021 14 0

 • Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018)

  Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018)

  Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam (Tái bản năm 2018) có nội dung trình bày về khởi tố vụ án hình sự, điều tra vụ án hình sự, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thi hành bản án, quyết định của tòa án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   310 p fbu 20/05/2021 13 0

 • Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 1

  Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Những ván đề chung về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p fbu 31/03/2021 35 0

 • Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 2

  Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuế nhà đất, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, các khoản thu khác, đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế,... mời các bạn cùng tham khảo.

   269 p fbu 31/03/2021 27 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về nhà nước" giúp học viên hiểu được nguồn gốc, bản chất của nhà nước; đặc điểm của nhà nước; chức năng của nhà nước; các kiểu nhà nước và hình thức nhà nước.

   30 p fbu 28/02/2021 22 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được biến soạn nhằm thông tin đến người học kiến thức cơ quan quyền lực nhà nước; chủ tịch nước; cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan xét xử; cơ quan kiểm sát.

   11 p fbu 28/02/2021 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số