• Ebook Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải

  Ebook Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải

  Ebook Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam tập trung đánh giá tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam, đưa ra các quan điểm, định hướng và đề xuất các giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu hợp lý, mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao hơn, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng tốt những cam kết về...

   382 p fbu 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế công cộng - GS.TS. Nguyễn Văn Song

  Bài giảng Kinh tế công cộng - GS.TS. Nguyễn Văn Song

  Bài giảng Kinh tế công cộng - GS.TS. Nguyễn Văn Song cung cấp cho các bạn những nội dung kiến thức cơ bản sau: Nền kinh tế hỗ hợp và khu vực kinh tế công cộng, cơ sở hoạt động kinh tế công cộng đối với chính phủ, hiệu quả của nền kinh tế thị trường, lý thuyết về kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về chi tiêu công cộng, thuế xuất nhập khẩu,...

   79 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Tổ chức, điều hành cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Một số mô hình tổ chức cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại, các bước thiết lập cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại, tổ chức hoạt động của hệ thống cung ứng dịch vụ thông...

   54 p fbu 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Tổ chức cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại, quản trị tổ chức, mối quan hệ giữa quản trị tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại với quản trị chất lượng và quản trị...

   11 p fbu 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Dự báo nhu cầu thông tin, xác định mục tiêu cung ứng, xây dựng ngân sách hoạt động.

   6 p fbu 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Kiểm soát cung ứng dịch vụ thông tin thị trường & thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm và yêu cầu của kiểm soát cung ứng dịch vụ thông tin thị trường & thương mại, quy trình kiểm soát cung ứng dịch vụ thông tin thị trường & thương mại, các hình thức và kỹ thuật kiểm soát cung ứng dịch vụ thông tin thị...

   13 p fbu 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 3 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 3 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 3: Hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của doanh nghiệp thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Tổng quan về hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của doanh nghiệp thương mại, một số loại dịch vụ chủ yếu của doanh nghiệp thương mại.

   13 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 1 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 1 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 1: Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp thương mại là một đơn vị sản xuất và phân phối; cơ chế hoạt động của doanh nghiệp thương mại; phân loại doanh nghiệp...

   20 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 2: Hoạt động kinh tế trong thương mại hàng hóa hàng hoá của doanh nghiệp thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, cung ứng hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại.

   29 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 4 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 4 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 4: Các nguồn lực chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái niệm, đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp thương mại; tiền lương trong doanh nghiệp thương mại; năng suất lao động trong doanh nghiệp thương mại; vốn và cơ cấu vốn;... Mời các bạn cùng...

   14 p fbu 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 5: Hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Hiệu quả kinh tế, chi phí và kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p fbu 31/03/2018 2 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái quát về vận đơn đường biển và nguồn luật điều chỉnh vận đơn đường biển , hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong thương mại trong thương mại và hàng hải quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   176 p fbu 28/02/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số