• Ebook Luật thương mại: Phần 1

  Ebook Luật thương mại: Phần 1

  Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Mời các bạn cùng tìm hiểu các quy định của nhà nước về hoạt động thương mại qua nội dung cuốn sách.

   83 p fbu 30/06/2019 4 0

 • Ebook Luật thương mại: Phần 2

  Ebook Luật thương mại: Phần 2

  Luật thương mại áp dụng cho thương nhân hoạt động thương mại theo quy định tại Điều 1 của Luật này; tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại; căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật này đối với cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải...

   111 p fbu 30/06/2019 4 0

 • Ebook 99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ: Phần 1

  Ebook 99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các chương: Giảm giá, khuyến mãi bằng quà tặng, chiết khấu hội viên, các hình thức khuyến mãi mới, khuyến mãi theo độ tuổi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   70 p fbu 30/06/2019 3 0

 • Ebook 99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ: Phần 2

  Ebook 99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các chương: Khuyến mãi ngày lễ tết truyền thống, khuyến mãi trong những dịp lễ khác, nhân viên phục vụ, khuyến mãi nhờ nhân viên tiếp thị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   46 p fbu 30/06/2019 3 0

 • Ebook Đảo chiều: Phần 1

  Ebook Đảo chiều: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Tìm ra bước đột phá tập trung vào điểm đối thủ lơ là, thiết kế bước đột phá thương hiệu là một hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   34 p fbu 30/06/2019 3 0

 • Ebook Đảo chiều: Phần 2

  Ebook Đảo chiều: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Làm mới bước đột phá, những bài học được đúc rút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   79 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Ebook Kết thúc bán hàng đòn quyết định: Phần 1

  Ebook Kết thúc bán hàng đòn quyết định: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các chương: Phát triển khả năng bán hàng thuyết phục, yếu tố tâm lý trong kết thúc bán hàng, xử lý lời từ chối. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   56 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Ebook Kết thúc bán hàng đòn quyết định: Phần 2

  Ebook Kết thúc bán hàng đòn quyết định: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các chương: Nắm vững thủ thuật kết thúc, gấp đôi năng suất – Gấp đôi thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   54 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Ebook Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet: Phần 1

  Ebook Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Quản lý thời gian phải giữ được đà làm việc, giới thiệu: Bán hàng bằng bài chào hàng ngắn gọn, thăm dò và tránh xa no-po. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   108 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Ebook Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet: Phần 2

  Ebook Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Đặt câu hỏi: Gây dựng niềm tin, mỗi lần một câu hỏi, lắng nghe: Đừng phỏng đoán, kết nối: Hãy bán cho người mua có quyền lực, trình bày: Buổi trình diễn bắt đầu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   193 p fbu 30/06/2019 2 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chính của chương 5 Phương pháp nghiên cứu định lượng là: Hiểu được các khái niệm cơ bản và vai trò của nghiên cứu định lượng, phân biệt giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, biết các phương pháp thu thập dữ liệu định lượng, biết cách tổ chức thu thập dữ liệu định lượng,..

   45 p fbu 30/06/2019 3 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chính của chương 6 Đo lường trong nghiên cứu và thiết kế bảng câu hỏi là: Hiểu được các khái niệm về đo lường trong nghiên cứu marketing, phân biệt các loại thang đo, hiểu được các khái niệm và nhiệm vụ của bảng câu hỏi, biết tiến trình thiết kế bảng câu hỏi.

   53 p fbu 30/06/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số