• Ebook Quản trị kênh phân phối: Phần 1

  Ebook Quản trị kênh phân phối: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Quản trị kênh phân phối" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về kênh phân phối, các thành viên của kênh, hành vi trong kênh và môi trường hoạt động của các kênh phân phối, chiến lược kênh phân phối, xây dựng các kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   235 p fbu 29/06/2020 6 0

 • Ebook Quản trị kênh phân phối: Phần 2

  Ebook Quản trị kênh phân phối: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Quản trị kênh phân phối cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý kênh và thúc đẩy các thành viên kênh hoạt động, sử dụng marketing hỗn hợp trong quản lý kênh, phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá hoạt động của thành viên kênh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p fbu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 1: Khái niệm TMĐT" trình bày khái niệm TMĐT, các đặc trưng TMĐT, các cơ sở để phát triển TMĐT, các cơ sở để phát triển TMĐT, các hình thức hoạt động TMĐT, lợi ích của Thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p fbu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 2: Nghiên cứu thị trường" trình bày các kiến thức: Các yếu tố thị trường TMĐT, tìm và cung cấp thông tin trên mạng Thông tin đối thủ cạnh tranh, thông tin về các thị trường nước ngoài, nghiên cứu thị trường trong TMĐT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 3: Marketing trực tuyến" trình bày các nội dung: Quảng cáo trực tuyến, cách thức thu hút khách hàng đến trang Web, cách bán các sản phẩm, dịch vụ có hiệu quả trên mạng, các dịch vụ có thể triển khai được trên mạng, các sản phẩm mà khách hàng có thể tìm mua trên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 4: Cơ sở pháp lý" trình bày các kiến thức: Sự cần thiết phải xây dựng khung pháp lý, Luật thương mại điện tử, Luật Bảo vệ sự riêng tư trong TMĐT, Luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p fbu 24/06/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 5: Bảo mật, an ninh trên mạng" trình bày các nội dung: Các loại tội phạm trên mạng, an toàn bảo mật cơ bản trong TMĐT, cơ chế mã hóa, chứng thực số hóa, một số giao thức bảo mật thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p fbu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 6: Thanh toán trực tuyến" trình bày các kiến thức: Thẻ tín dụng, định danh hay ID số hóa, giỏ mua hàng điện tử, Cyber Cash, Digi Cash. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p fbu 24/06/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 7: Quan hệ khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích, quá trình quyết định mua hàng, kết nối các mặt hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý quan hệ với khách hàng, các công cụ hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p fbu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 8: Thiết kế Data Model - WEB TMDT" trình bày các nội dung: Thiết kế dự án web - Project Design; mô hình dữ liệu Data Model, Entity-Relation Diagram, mô hình qui trình - Process Model, Functional Decomposition Diagram. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 9: Data flow diagrams" trình bày các mô hình Customer-Browse Detailed DFD, Customer - ShoppingCart Context DFD, Customer-Authentication Context DFD,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p fbu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 10 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Thương mại điện tử: Lecture 10 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 10: User interface design" trình bày các mô hình user interface design. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p fbu 24/06/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số