• Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 1

  Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 1

  Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 1 của tài liệu gồm 3 chương trình bày: tổng quan về Kinh tế...

   144 p fbu 28/06/2022 2 0

 • Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 2

  Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 2

  Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 2 của tài liệu gồm 4 chương trình bày: lý thuyết về hành vi...

   164 p fbu 28/06/2022 2 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 1 là giúp người học nắm bắt được bản chất của kinh doanh quốc tế, các hình thức tham gia kinh doanh quốc tế mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn, lý giải những động cơ thúc đẩy các doanh nghiệp vươn ra kinh doanh trên thị trường nước ngoài, phân tích vai trò của toàn cầu hóa đối với kinh doanh quốc tế.

   22 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 2 là giúp người học hiểu biết về môi trường văn hóa, đa văn hóa, các thành tố và ảnh hưởng tới kinh doanh quốc tế; nắm vững các vấn đề về “Môi trường chính trị và luật pháp cách phân loại và các đặc thù trong kinh doanh quốc tế; hiểu và phân tích được môi trường Môi trường kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

   35 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 3 là giúp người học hiểu biết về động thái phát triển của các lĩnh vực thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế. Biết cách vận dụng sự vận động của các lĩnh vực này có ảnh hưởng như thế nào đến các DN KDQT trong việc lựa chọn thị trường, chiến lược, phương thức thâm nhập và tổ chức quản trị các chức năng...

   46 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiến lược của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; Lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế; Phân cấp quản lý; Cơ chế phối hợp và kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các quyết định thâm nhập; Các phương thức thâm nhập; Nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương thức thâm nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 6 là giúp người học biết cách thiết kế nhãn hiệu hàng hóa trong ngoại thương và thực hiện nghiệp vụ đăng ký bảo hộ bản quyền quốc tế; Nắm vững các nghiệp vụ thực hiện xúc tiến xuất nhập khẩu trong ngoại thương. vNhận diện các rủi ro xúc tiến xuất nhập khẩu và biện pháp phòng tránh rủi ro trong xúc tiến xuất nhập...

   49 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương án kinh doanh trong ngoại thương; Nghiệp vụ lập phương án kinh doanh trong ngoại thương; Nghiệp vụ xét duyệt phương án kinh doanh trong ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Khoa học hàng hóa

  Bài giảng Khoa học hàng hóa

  Bài giảng "Khoa học hàng hóa" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về khoa học hàng hóa như: phân loại hàng hóa và mặt hàng; chất lượng hàng hóa; kiểm tra và đánh giá chất lượng; hàng rào kỹ thuật trong thương mại và tiêu chuẩn hóa hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư quốc tế

  Bài giảng Kinh tế đầu tư quốc tế

  Bài giảng "Kinh tế đầu tư quốc tế" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về kinh tế đầu tư quốc tế; các lý thuyết kinh tế về đầu tư quốc tế; môi trường đầu tư; tự do hóa đầu tư và các hiệp định đầu tư quốc tế; chính sách về đầu tư quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p fbu 28/06/2022 1 0

 • Ebook Marketing đương đại: Phần 1

  Ebook Marketing đương đại: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Marketing đương đại" gồm 6 chương trình bày về: giới thiệu marketing, môi trường marketing, nghiên cứu marketing, hành vi mua hàng của người tiêu dùng, hành vi người mua là tổ chức, hoạch định chiến lược thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p fbu 29/05/2022 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số