• Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện: Phần 1

  Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện: Phần 1

  Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện giới thiệu đến bạn đọc các thực tiễn và ứng dụng Quản lý Chất lượng Toàn diện tốt nhất từ những công ty quy mô nhỏ, các tập đoàn khổng lồ cùng tất cả những gì có liên quan; các thực tiễn Quản lý Chất lượng Toàn diện từ những cửa hàng bán lẻ, công ty dịch vụ, nhà sản xuất,…; hàng...

   146 p fbu 30/09/2021 10 0

 • Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện: Phần 2

  Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, Phần 2 ebook "MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện" giới thiệu các nội dung về: giao tiếp khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ, chất lượng nhà cung cấp, thu thập và phân tích dữ liệu,... Mời các bạn cùng đón đọc!

   131 p fbu 30/09/2021 6 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 1

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1

  Nội dung của Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 gồm có 7 chương, trình bày cụ thể như sau: Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh; Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp; Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp; Quản trị vật tư và công nghệ kỹ thuật trong doanh nghiệp; Quản trị chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp; Quản lý chi phí sản xuất và tính...

   300 p fbu 30/09/2021 16 1

 • Giáo trình Quản trị sản xuất

  Giáo trình Quản trị sản xuất

  Quản trị sản xuất là một nội dung quan trọng của quản trị kinh doanh với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng suất của hệ thống sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài giảng gồm có 8 chương, được trình bày cụ thể như sau: Những vấn đề...

   225 p fbu 30/09/2021 4 0

 • Bài giảng Thống kê kinh tế

  Bài giảng Thống kê kinh tế

  Môn Thống kê kinh tế là môn học trong khung chương trình đào tạo ngành kế toán và các ngành kinh tế khác của trường Đại học Lâm Nghiệp. Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thống kê kinh tế trong nền kinh tế. Kết cấu bài giảng gồm 5 chương nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kế toán và một số...

   177 p fbu 30/09/2021 6 0

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp là môn học bắt buộc trong khung chương trình đào tạo ngành kế toán và các ngành kinh tế khác của trường Đại học Lâm nghiệp. Mục tiêu chính của môn học là trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp thống kê trong phạm vi doanh nghiệp. Kết cấu bài giảng gồm 7 chương nhằm phục vụ công...

   121 p fbu 30/09/2021 4 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Đoàn Anh Tuấn

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Đoàn Anh Tuấn

  Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích chi phí và giá thành; phân tích tình hình tiêu thụ; phân tích lợi nhuận; phân tích tài chính; phân tích cấu trúc vốn... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.

   226 p fbu 30/09/2021 5 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý với mục tiêu giúp các bạn nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý gắn liền với việc tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói riêng. Hiểu rõ sự gắn kết của các HTTT và tác động của chúng đến hoạt động và cơ cấu tổ chức...

   166 p fbu 30/09/2021 3 0

 • Giáo trình Khoa học quản lý - TS. Nguyễn Đức Lợi (Chủ biên)

  Giáo trình Khoa học quản lý - TS. Nguyễn Đức Lợi (Chủ biên)

  Giáo trình Khoa học quản lý - Học viện tài chính nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về quản lý và khoa học quản lý và sự vận dụng kiến thức khoa học quản lý và thực tiễn để đáp ứng những yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo học tập!

   104 p fbu 31/08/2021 25 1

 • Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Bố trí mặt bằng sản xuất và kinh doanh dịch vụ, hoạch định tổng hợp, điều độ sản xuất, quản trị tồn kho và hoạch định nhu cầu vật tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   108 p fbu 31/08/2021 11 0

 • Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Lập kế hoạch và ngân sách dự án, lập tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực dự án, kiểm soát dự án, quản trị rủi ro và hợp đồng dự án, kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p fbu 31/08/2021 12 0

 • Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị dự án: Phần 1

  Nội dung Tài liệu gồm có 9 chương, đề cập những kiến thức thiết thực về dự án và quản trị dự án đầu tư. Tài liệu được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Tổng quan về quản trị dự án, lựa chọn dự án, thiết kế tổ chức và xây dựng đội ngũ dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p fbu 31/08/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số