• Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình Nghiệp vụ thuế, phần 2 cung cấp cho người học các nội dung: Thuế và sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà, đất; phí, lệ phí và các khoản phải thu khác; tổ chức bộ máy và quy trình quản lý thu thuế; dự toán thuế; kế toán và thống kê thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý thuế trên máy tính. Mời các bạn cùng...

   290 p fbu 20/05/2021 19 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Nghiệp vụ thuế cung cấp cho người học các nội dung 6 chương đầu bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   239 p fbu 20/05/2021 22 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1 sẽ trang bị cho người học kiến thức tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, thu hút nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, quá trình tuyển dụng, trắc nghiệm và phỏng vấn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   177 p fbu 20/05/2021 22 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 tiếp nối phần 1 trình bày đào tạo và phát triển, định hướng và phát triển nghề nghiệp, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên, trả công lao động, quan hệ lao động, quản trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại... Mời các bạn cùng tham...

   316 p fbu 20/05/2021 21 0

 • Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 1

  Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 1

  "Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 1" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến các bạn 34 quy tắc trong quản lý cụ thể là quản lý nhóm, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, đơn vị, cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức, doanh nghiệp, tập thể.

   99 p fbu 20/05/2021 17 0

 • Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 2

  Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 2

  "Ebook Những quy tắc trong quản lý: Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày quy tắc 35 đến quy tắc 100 nói về quản lý chính mình. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm chi tiết nội dung của các quy tắc này.

   144 p fbu 20/05/2021 19 0

 • Tài liệu tham khảo Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 1

  Tài liệu tham khảo Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 1

  Để giúp sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định học tốt hơn môn học này và vận dụng để thực hiện một số giai đoạn trong quá trình xây dựng một sản phẩm phần mềm, thì việc tham khảo Bài tập phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý là rất cần thiết. Mời các bạn cùng tham...

   133 p fbu 20/05/2021 15 0

 • Tài liệu tham khảo Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 2

  Tài liệu tham khảo Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 2

  Tiếp nội dung của phần 1 Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 cung cấp các kiến thức về Phân tích hệ thống về dữ liệu; Thiết kế hệ thống, thiết kế tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế các báo cáo, thiết kế các kiểm soát, thiết kế chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   170 p fbu 20/05/2021 15 0

 • Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 1 - PGS.TS. Võ Kim Sơn

  Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 1 - PGS.TS. Võ Kim Sơn

  Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 1 gồm 4 chương đầu của giáo trình, nội dung 4 chương này trình bày tổng quan về thống kê; điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê; tổng quan về thống kê nhân sự và các phương pháp thống kê dùng trong thống kê nhân sự.

   89 p fbu 20/05/2021 18 0

 • Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 2 - PGS.TS. Võ Kim Sơn

  Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 2 - PGS.TS. Võ Kim Sơn

  Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 2 gồm nội dung của chương V, VI và chương VII, trình bày về thống kê nhân sự hành chính nhà nước, phân tích thống kê nhân sự hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê nhân sự hành chính.

   110 p fbu 20/05/2021 16 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

  Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

  Chương 1 giới thiệu sơ lược về môi trường tài chính mà trong đó các công ty đa quốc gia (MNCs) hoạt động. Thông qua nội dung chương này, người học có thể nắm bắt được: Xác định mục tiêu chính của MNCs, tổng quan về các lý thuyết kinh doanh quốc tế chủ yếu, giải thích động cơ tham gia kinh doanh quốc tế của MNCs và các phương thức kinh doanh quốc...

   24 p fbu 24/03/2021 21 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

  Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

  Chương 2 - Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Khái niệm, cách yết giá và phân loại tỷ giá hối đối; đo lường biến động của tỷ giá hối đối; mô hình xác định tỷ giá hối đối và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối; hoạt động đầu cơ dựa trên mức tỷ giá...

   33 p fbu 24/03/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số