• Ebook Quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook Quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook Quản trị chiến lược: Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về quản trị chiến lược, tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh, phân tích môi trường bên ngoài, phân tích bên trong, tạo dựng chiến lược cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   266 p fbu 29/06/2020 5 0

 • Ebook Quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook Quản trị chiến lược: Phần 1

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị chiến lược" cung cấp các kiến thức về chiến lược cấp kinh doanh, các phương thức cạnh tranh, chiến lược trong môi trường toàn cầu, chiến lược công ty, thiết kế cấu trúc tổ chức và hệ thống kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết...

   321 p fbu 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 1 Chiến lược tác nghiệp nhằm trình bày về chiến lược tác nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh, mối quan hệ giữa chiến lược Marketing và chiến lược tác nghiệp. Ưu tiên cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh. Phân biệt một số chiến lược tác nghiệp trong sản xuất và dịch vụ, chiến lược tác nghiệp là...

   15 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Trong chương 2 Quản trị công suất thuộc bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm công suất, kế hoạch công suất, đo công suất, các chiến lược về công suất, quy trình xây dựng công suất, các công cụ lập kế hoạch công suất.

   23 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 3 Hoạch định tổng hợp trình bày về khái niệm, mục tiêu các chiến lược hoạch định tổng hợp, các phương pháp hoạch định tổng hợp. Xác định lượng sản phẩm sản xuất và dự trữ đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu.

   29 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu cơ bản của chương 4 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm và thực chất MRP, lý do và khả năng áp dụng MRP. Mục đích và ý nghĩa áp dụng MRP, điều kiện cần thiết của MRP.

   23 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung chính của chương 5 Quản trị dự trữ thuộc bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về lý do dự trữ , chức năng quản trị dữ trữ, phân tích ABC, các mô hình quản trị dự trữ. Chức năng dự trữ ổn định, duy trì sản xuất liên tục Đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và khách hàng Giảm tác động đột ngột của lạm phát.

   30 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 6 Hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng nhằm trình bày về hậu cần kinh doanh, chuỗi cung ứng. Thế nào là Chuỗi cung ứng? Tất cả các cơ sở vật chất, chức năng, hoạt động, kết hợp các luồng chảy và chuyển đổi hàng hóa và dịch vụ từ nguyên vật liệu đến tay khách hàng, cũng như các luồng thông...

   15 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 7 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 7 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Trong chương 7 Thiết kế chuỗi cung ứng nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về mạng lưới chuỗi cung ứng, địa điểm sản xuất và phân phối trong chuỗi cung ứng. Quyết định thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng, yếu tố ảnh hưởng tới quyết định thiết kế mạng lưới.

   48 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 8 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 8 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu chính của chương 8 Điều độ sản xuất nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về thực chất của điều độ sản xuất, các hoạt động của điều độ sản xuất, các yếu cầu của điều độ sản xuất. Các phương pháp điều độ sản xuất.

   28 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương - Chuyên đề 10: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

  Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương - Chuyên đề 10: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

  Chuyên đề này trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về soạn thảo các loại văn bản quản lý hành chính nhà nước được sử dụng thường xuyên trong cơ quan, đơn vị; cung cấp một số mẫu thông dụng của các loại văn bản thường gặp trong thực tế của các cơ quan để học viên áp dụng.

   15 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Cẩm nang kỹ thuật soạn thảo văn bản

  Cẩm nang kỹ thuật soạn thảo văn bản

  Soạn thảo văn bản, một công việc dễ bị chê hơn khen, bởi một lẽ không phải "lời nói gió bay" mà là "giấy trắng mực đen", và để khỏi "mũi tên đã bắn ra rồi, sao còn thu lại được", người soạn thảo văn bản cần tích lũy kinh nghiệm thực tế, trao dồi và nâng cao kiến thức, hơn nữa cần cập nhật văn bản theo sát chủ trương đường lối, chính...

   192 p fbu 24/06/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số