• Ebook Quản lý khu vực công - TS. Vũ Huy Từ

  Ebook Quản lý khu vực công - TS. Vũ Huy Từ

  Cuốn sách Quản lý khu vực công được thiết kế thành 10 chương, trình bày một số nội dung như: Lý luận chung về khu vực công và hoạt động quản lý khu vực, nhà nước quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý nhà nước hạ tầng kỹ thuật, tài nguyên môi trường và phát triển bền vững,... cùng các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   249 p fbu 29/06/2018 4 0

 • Giáo trình Xếp dỡ hoàn chỉnh - ĐH Hàng hải

  Giáo trình Xếp dỡ hoàn chỉnh - ĐH Hàng hải

  Cùng tìm hiểu nội dung kiến thức trình bày trong giáo trình Xếp dỡ hoàn chỉnh thông qua các chương học sau: chương 1 hàng hóa trong vận tải biển, chương 2 phương thức vận chuyền một loại hàng trong vận tải biển, chương 3 sơ đồ xếp hàng tàu hàng khô, chương 4 vận chuyển hàng rời, chương 5 vận chuyển hàng nguy hiểm.

   128 p fbu 29/06/2018 4 0

 • Giáo trình Thương vụ vận tải

  Giáo trình Thương vụ vận tải

  Giáo trình Thương vụ vận tải trình bày tổng quan về quá trình vận tải và thương vụ vận tải; hàng hóa, hàng hóa trong vận tải, chuyên chở hàng hóa bằng container, vận tải hàng hóa bằng đường sắt, vận tải hàng hóa bằng đường hàng không, vận tải đa phương thức quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế.

   237 p fbu 29/06/2018 3 0

 • Giáo trình Giao nhận vận tải quốc tế - TS Ngô Thị Hải Xuân

  Giáo trình Giao nhận vận tải quốc tế - TS Ngô Thị Hải Xuân

  Giáo trình Giao nhận vận tải quốc tế gồm 4 bài, bài 1: Tổng quan về giao nhận vận tải quốc tế. Bài 2: Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển. Bài 3: Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường hàng không. Bài 4: Giao nhận vận tải đa phương thức và dich vụ gom hàng.

   33 p fbu 29/06/2018 3 0

 • Đề cương bài giảng Kinh tế thương mại đại cương - ĐH Thương mại

  Đề cương bài giảng Kinh tế thương mại đại cương - ĐH Thương mại

  Đề cương bài giảng Kinh tế thương mại đại cương có kết cấu nội dung được phân làm 5 chương: Chương 1 chương mở đầu, chương 2 chức năng và những tác động của thương mại, chương 3 thương mại hàng hóa, chương 5 thương mại dịch vụ thương mại quyền sở hữu trí tuệ và thương mại liên quan đến đầu tư, chương 5 nguồn lực và hiệu quả...

   88 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Giáo trình Nền kinh tế công cộng

  Giáo trình Nền kinh tế công cộng

  Giáo trình gồm các chương chính: Nền kinh tế hỗn hợp và khu vực kinh tế công cộng, cơ sở hoạt động kinh tế công cộng đối với chính phủ, lý thuyết về kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về chi tiêu công cộng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   118 p fbu 29/06/2018 3 0

 • Giáo trình Kinh tế công cộng - TS. Nguyễn Văn Song

  Giáo trình Kinh tế công cộng - TS. Nguyễn Văn Song

  Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Nền kinh tế hỗn hợp và khu vực kinh tế công cộng, cơ sở hoạt động kinh tế công cộng đối với chính phủ, lý thuyết về kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về chi tiêu công cộng, các chương trình chi tiêu của chính phủ, lý thuyết về thuế. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn...

   118 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 1 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 1 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, khái niệm về công ty, vai trò và mục đích của công ty, khái niệm về quản trị công ty, quyền sở hữu và quyền kiểm soát, các lý thuyết về quản trị công ty, những cột mốc lịch sử quản trị công ty, các vấn đề đang...

   84 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 2 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 2 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại công ty, các loại hình công ty phổ biến trên thế giới, các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 3 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 3 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 3 do TS. Võ Tấn Phong biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khung quản trị công ty, các mô hình tổ chức quản trị công ty, cơ cấu hội đồng quản trị và kiểm soát, ban điều hành, các bộ máy quản lý khác.

   57 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 4 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 4 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo tài chính, nội dung của báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị công ty: Chương 5 - TS. Võ Tấn Phong

  Bài giảng Quản trị công ty: Chương 5 - TS. Võ Tấn Phong

  Chương 5 trình bày về "Vai trò của hội đồng quản trị trong việc phát triển chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về chiến lược, vai trò định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, các mô hình lựa chọn chiến lược, quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng Hội đồng quản trị tập trung vào...

   60 p fbu 29/06/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số