• Lý thuyết Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Lý thuyết Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Lý thuyết Kinh tế vĩ mô (Phần 1) trình bày các nội dung của 4 chương đầu của tài liệu bao gồm: khái quát về kinh tế vĩ mô, cách tính sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia, tổng cẩu, chính sách tài khoá và chính sách ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p fbu 31/12/2019 28 1

 • Lý thuyết Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Lý thuyết Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Nội dung Lý thuyết Kinh tế vĩ mô (Phần 2) giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ, Mô hình IS-LM, mô hình tổng cung tổng cầu, lạm phát và thất nghiệp, phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p fbu 31/12/2019 29 1

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tốc độ tăng tiền và lạm phát, Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở - Những khái niệm cơ bản, mô phỏng tổng cung - Tổng cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   263 p fbu 31/12/2019 23 1

 • Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Phần 1 của Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mười nguyên lý của kinh tế học, tư duy của một nhà kinh tế, hoạch toán thu nhập quốc dân, phản ánh giá sinh hoạt, sản xuất và tăng trưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   257 p fbu 31/12/2019 26 1

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   7 p fbu 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1: cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất kinh doanh, quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin, hệ thống ERP trong doanh nghiệp, việc kiểm soát trong môi trường ERP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p fbu 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2: Quy trình mua hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình mua hàng, giải pháp ứng dụng ERP, thao tác quy trình mua hàng trên Epicor, mở rộng qui trình mua hàng(ERP/SCM). Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p fbu 31/12/2019 9 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 3

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 3

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm liên quan, giải thích bản chất của hoạch định về bán hàng, trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình, minh họa quy trình bán hàng trên hệthống ERP, trìnhbày về hệ thống bán hàng mở rộng (ERP/CRM). Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p fbu 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 4

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 4

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm của quy trình sản xuất (SX), trình bày về quy trình SX với các bước cơ bản; giải thích vai trò hệ thống ERP khi thực hiện quy trình SX, thực hành quy trình SX trên hệ thống ERP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p fbu 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 5

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 5

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm ghi nhận và lưu trữ của kế toán (chứng từ, nhật ký và sổ sách), giải thích các bước công việc trong quy trình kế toán, trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình, ứng dụng hệ thống ERP– kế toán.

   70 p fbu 31/12/2019 9 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 6

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 6

  Sau khi học xong chương này, người học có thể : Trình bày các nhóm dữ liệu (D/L) trên hệ thống, giải thích về phân tích thông minh trong kinh doanh (BI), ứng dụng web -ERP trình bày thông tin kinh doanh và tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p fbu 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh

  Chương này sẽ trình bày những vấn đề chung về kinh doanh và các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Các vấn đề về thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ chủ yếu của doanh nghiệp cũng sẽ được trình bày trong chương này.

   36 p fbu 30/11/2019 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số