• Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Nội dung cuốn Tài chính doanh nghiệp gồm có 14 chương và được chia thành 2 phần ebook. Phần 1 gồm có 9 chương với những nội dung chính sau: Tổ chức tài chính doanh nghiệp, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, giá sử dụng vốn (cost of capital), đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, chi...

   265 p fbu 30/09/2021 38 4

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn Tài chính doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau: hoạch định lợi nhuận doanh nghiệp, tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính, rủi ro trong kinh doanh và đầu tư tài chính của doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   244 p fbu 30/09/2021 12 2

 • Ebook MBA trong Tài chính kế toán: Phần 1

  Ebook MBA trong Tài chính kế toán: Phần 1

  Ebook "MBA trong Tài chính kế toán" sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ hoàn chỉnh, bao gồm các khái niệm, chiến lược, kỹ thuật, mô hình tài chính kế toán đang được nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới áp dụng để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả. Phần 1 của ebook giới thiệu đến bạn đọc các nội dung về: sử dụng báo cáo tài chính,...

   239 p fbu 30/09/2021 7 1

 • Ebook MBA trong Tài chính kế toán: Phần 2

  Ebook MBA trong Tài chính kế toán: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, Phần 2 ebook "MBA trong Tài chính kế toán" giới thiệu đến bạn đọc các nội dung về: kế hoạch kinh doanh, hoạch định chi phí vốn, tài chính toàn cầu, quản lý rủi ro tài chính,... Mời các bạn tham khảo tài liệu!

   270 p fbu 30/09/2021 6 1

 • Ebook MBA trong Tài chính kế toán: Phần 3

  Ebook MBA trong Tài chính kế toán: Phần 3

  Tiếp nối phần 1, Phần 3 ebook "MBA trong Tài chính kế toán" giới thiệu đến bạn đọc các nội dung về: cổ phần hóa, công nghệ thông tin và doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp,... Mời các bạn tham khảo tài liệu!

   204 p fbu 30/09/2021 11 1

 • Ebook Toán tài chính: Phần 1

  Ebook Toán tài chính: Phần 1

  Cuốn sách Toán tài chính gồm có 10 chương, phần 1 gồm 6 chương với những nội dung chính sau: Lãi đơn, lãi kép, chuỗi tiền tệ, tài khoản vãng lai, chiết khấu thương phiếu, vay thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   87 p fbu 30/09/2021 10 1

 • Ebook Toán tài chính: Phần 2

  Ebook Toán tài chính: Phần 2

  Phần 2 ebook Toán tài chính gồm có những nội dung chính sau: Trái phiếu, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, định giá chứng khoán, các công cụ hỗ trợ trong tính toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   139 p fbu 30/09/2021 6 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Trường ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Trường ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại; Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng; Quản trị vốn của ngân hàng; Quản lý thanh khoản và dự trữ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p fbu 28/09/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp gồm 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp; Phân tích tài chính và dự báo nhu cầu tài chính; Quản trị tài sản cố định; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Chi phí sử dụng vốn, Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn trong doanh...

   67 p fbu 28/09/2021 7 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - ThS. Phạm Quang Huy

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - ThS. Phạm Quang Huy

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính nhà nước và tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền và hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; Kế toán đầu tư tài chính; Kế toán các khoản thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí; Kế toán...

   110 p fbu 28/09/2021 7 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Thanh toán quốc tế do Vũ Văn Trung biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tỷ giá hối đoái; Các phương tiện thanh toán quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p fbu 28/09/2021 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - ThS. Trần Nam Trung

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - ThS. Trần Nam Trung

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu cơ sở dữ liệu; Sổ sách và báo cáo kế toán; Lập sổ nhật ký; Nhật ký thu tiền; Nhật ký bán hàng; Bảng cân đối TK chi tiết; Sổ chi tiết tài khoản; Bảng chi tiết tồn kho.

   56 p fbu 28/09/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số