• Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong" có nội dung trình bày tổng quan về thanh toán quốc tế; cơ sở hình thành quan hệ thanh toán quốc tế; các văn bản pháp lý chủ yếu điều chỉnh quan hệ thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái; phương pháp xác định tỷ giá hối đoái; các phương tiện thanh toán quốc tế: hối phiếu, lệnh phiếu,...

   61 p fbu 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong" tiếp tục trình bày những nội dung về các phương thức thanh toán quốc tế: phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức nhờ thu; chứng từ thanh toán quốc tế; vận đơn đường biển; vận đơn hàng không; chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt và...

   59 p fbu 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 1

  Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 1

  "Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về dữ liệu và thống kê, thống kê học trong kinh doanh, vai trò của phân tích định lượng trong kinh doanh; phân tích dữ liệu mô tả với các công cụ phân tích dữ liệu, tổ chức và trình bày dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham...

   55 p fbu 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 2

  Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về kiểm định giả thuyết thống kê với công cụ phân tích dữ liệu, ước lượng và khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết; các công cụ phân tích dữ liệu cho mô hình thông kê, dự báo; phân tích hồi quy và tương quan; mô hình...

   79 p fbu 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Phân tích lợi ích chi phí

  Bài giảng Phân tích lợi ích chi phí

  Bài giảng Phân tích lợi ích chi phí cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu phân tích lợi ích chi phí; Cơ sở kinh tế phúc lợi của phân tích lợi ích chi phí; Cơ sở kinh tế vi mô cho phân tích lợi ích - chi phí; Nhận dạng lợi ích và chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p fbu 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Đầu tư quốc tế

  Bài giảng Đầu tư quốc tế

  Bài giảng Đầu tư quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về đầu tư quốc tế; Các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế; Chính sách và biện pháp đối với đầu tư quốc tế; Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam; Chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   104 p fbu 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối - ThS. Nguyễn Trung Thông

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối - ThS. Nguyễn Trung Thông

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối do ThS. Nguyễn Trung Thông biên soạn, với mục tiêu chính giúp các bạn sinh viên nắm vững, phân tích được những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái. Thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái quốc tế, đảm nhiệm các khâu Kinh doanh...

   77 p fbu 28/06/2022 0 0

 • Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã: Phần 1 trình bày những vấn đề chung về quản lí ngân sách và tài chính xã và quản lí chu trình ngân sách xã. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết!

   145 p fbu 29/05/2022 14 0

 • Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã phần 2 trình bày nội dung về hạch toán kế toán và các giao dịch chủ yếu về quản lí ngân sách xã và tài chính xã qua kho bạc nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

   227 p fbu 29/05/2022 13 0

 • Ebook Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính: Phần 1

  Ebook Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính: Phần 1

  Cuốn Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính bao quát trọn vẹn tất cả các kỹ thuật mới về đô thị và lập đồ thị cũng như nhiều phát triển mới trong lĩnh vực luôn thay đổi. Mỗi chương đều được cập nhật những kiến thức mới. Ngoài ra cuốn sách còn nhấn mạnh đến thị trường chứng khoán, hàng trăm minh họa mới nhất. Nội dung sách...

   237 p fbu 20/04/2022 57 2

 • Ebook Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính: Phần 2

  Ebook Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính" gồm có những nội dung chính sau: Các chỉ báo dao động và quan điểm đối lập, vẽ đồ thị điểm và hình, đồ thị hình nến Nhật Bản, lý thuyết sóng Elliott, chữ kỳ thời gian, máy tính và các hệ thống giao dịch, mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán tương lai: phân tích liên thị...

   297 p fbu 20/04/2022 23 1

 • Ebook Các cuộc chiến tranh tiền tệ: Nguyên nhân tạo ra các cuộc khủng hoảng tiếp theo - Phần 1

  Ebook Các cuộc chiến tranh tiền tệ: Nguyên nhân tạo ra các cuộc khủng hoảng tiếp theo - Phần 1

  Ebook Các cuộc chiến tranh tiền tệ: Nguyên nhân tạo ra các cuộc khủng hoảng tiếp theo - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Trước chiến tranh, chiến tranh tiền tệ, hồi ức về một thời kỳ vàng son, chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất (1921-1936), chiến tranh tiền tệ lần thứ II (1967-1987), chiến tranh tiền tệ lần thứ III (2010…). Mời các bạn cùng...

   75 p fbu 20/04/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số