• Bài giảng Nhập môn Internet và E-learning: Phần 1 - Th.S Nguyễn Duy Phương

  Bài giảng Nhập môn Internet và E-learning: Phần 1 - Th.S Nguyễn Duy Phương

  Bài giảng Nhập môn Internet và E-learning của Th.S Nguyễn Duy Phương nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về Internet, cách sử dụng các dịch vụ của Internet để phục vụ cho quá trình tự học, tự nghiên cứu và trao đổi kiến thức theo hình thức giáo dục từ xa là một việc làm cần thiết. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 tài...

   119 p fbu 31/10/2017 6 0

 • Bài giảng Nhập môn Internet và E-learning: Phần 2 - Th.S Nguyễn Duy Phương

  Bài giảng Nhập môn Internet và E-learning: Phần 2 - Th.S Nguyễn Duy Phương

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Bài giảng Nhập môn Internet và E-learning" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về giáo dục điện tử (E-learning). Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   48 p fbu 31/10/2017 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và Ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p fbu 31/10/2017 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p fbu 31/10/2017 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   51 p fbu 31/10/2017 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về máy tính, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   41 p fbu 31/10/2017 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành đưa ra khái niệm tổng thể về phần mềm, cách phân loại phần mềm, vòng đời phát triển một phần mềm và phần mềm mã nguồn mở; lịch sử hình thành và phát triển của hệ điều hành; cách phân loại cũng như một số hệ điều hành kinh điển,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   55 p fbu 31/10/2017 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Lê Minh Thủy

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung" trình bày các các khái niệm cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính, mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p fbu 31/10/2017 5 0

 • Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook trình bày về quy trình triển khai dự án công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp, ứng dụng một số phần mềm tự do mã nguồn mở trong kinh doanh, thương hiệu trực tuyến và tiếp thị điện tử, phụ lục và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm.

   102 p fbu 29/09/2017 8 0

 • Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook trình bày về kiến thức công nghệ thông tin dành cho nhà quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu, phân tích một số thành công, thất bại và bài học kinh nghiệm.

   102 p fbu 29/09/2017 7 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về phụ thuộc hàm và một số ứng dụng. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được định nghĩa phụ thuộc hàm, một số tính chất của phụ thuộc hàm - hệ luật dẫn Armstrong, biết được bao đóng của tập phụ thuộc hàm F và của tập thuộc tính X,... Mời các bạn cùng tham...

   28 p fbu 28/09/2017 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Hồ Đắc Quán

  Chương 4 của bài giảng trình bày về ràng buộc toàn vẹn trong CSDL. Chương này trình bày 3 nội dung lớn, đó là: Ràng buộc toàn vẹn, các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p fbu 28/09/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số