• Ebook Quản lý hoạt động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp (sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Quản lý hoạt động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp (sách chuyên khảo): Phần 1

  Cuốn sách chuyên khảo "Quản lý hoạt động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp" được biên soạn nhằm mục đích hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan cơ chế, chính sách và biện pháp quản lý nhập khẩu, trong đó đặc biệt chú ý đến quy định của các tổ chức quốc tế về các biện pháp quản lý nhập khẩu, trong quá...

   201 p fbu 29/07/2017 0 0

 • Ebook Quản lý hoạt động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp (sách chuyên khảo): Phần 2

  Ebook Quản lý hoạt động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp (sách chuyên khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý hoạt động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp", phần 2 giới thiệu tới người đọc các định hướng quản lý hoạt động nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, một sốt đề xuất đối với việc hoàn thiện cơ chế và các biện pháp quản lý nhập khẩu của Việt...

   149 p fbu 29/07/2017 0 0

 • Ebook Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ: Phần 1

  Ebook Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ" giới thiệu tới người đọc các nghị định của các cơ quan nhà nước quy định về lệ phí trước bạ bao gồm: Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999, nghị định số 47/2003/NĐ-CP, quyết định số 245/2003/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p fbu 29/07/2017 0 0

 • Ebook Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ: Phần 2

  Ebook Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Các văn bản pháp luật về lệ phí trước bạ", phần 2 giới thiệu nội dung của thông tư số 55/2003/TT-BTC, thông tư số 28/2000/TT-BTC, công văn số 3446/CV-TCT, công văn số 6267/TC-TCT, công văn số 2801/TCT-DNK. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p fbu 29/07/2017 1 0

 • Ebook Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế: Phần 1

  Ebook Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế" cung cấp cho người đọc các nội dung: Sở hữu trí tuệ - Tiền đề cơ bản và bối cảnh lịch sử, quá trình tăng trưởng kinh tế, sở hữu trí tuệ - tri thức và tạo ra sự thịnh vượng, bằng độc quyền sáng chế, nghiên cứu và triển khai và công nghệ mới,...

   183 p fbu 29/07/2017 1 0

 • Ebook Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế: Phần 2

  Ebook Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế", phần 2 trình bày các nội dung: Quyền tác giả và công nghiệp văn hóa, thông tin; tri thức truyền thống, thụ đắc và duy trì quyền sở hữu trí tuệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, vai trò của WIPO. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   190 p fbu 29/07/2017 0 0

 • Ebook Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội (ban hành kèm Quyết định số 20/1999/QĐ-UB): Phần 1

  Ebook Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội (ban hành kèm Quyết định số 20/1999/QĐ-UB): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội" trình bày nội dung Quyết định về việc ban hành đơn giá xây dưng cơ bản thành phố Hà Nội; công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng; công tác đào, đắp đất, đá, cát; công tác đóng cọ từ, công tác làm đường, công tác xây gạch đá, công tác bê tông,... Mời các bạn tham khảo.

   227 p fbu 29/07/2017 0 0

 • Ebook Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội (ban hành kèm Quyết định số 20/1999/QĐ-UB): Phần 2

  Ebook Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội (ban hành kèm Quyết định số 20/1999/QĐ-UB): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần lắp đặt điện, cấp thoát nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt, bảng giá vật liệu đến chân công trình được chọn để tính đơn giá xây dựng cơ bản, bản giá vật liệu đến chân công trình để điều chỉnh...

   130 p fbu 29/07/2017 0 0

 • Ebook Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Phần 1

  Cuốn sách "Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế" phân tích rõ nguyên những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ở các vùng nông thôn và miền núi; chủ trương, chính sách và phương hướng chỉ đạo về vấn đề xóa đói giảm nghèo của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   40 p fbu 29/07/2017 0 0

 • Ebook Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế", phần 2 trình bày các câu hỏi và đáp về vấn đề xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội cho các xã miền núi. Đây thực sự là một cuốn sách hữu ích dành cho những ai có tinh thần vượt khó vươn lên, có ý chí muốn thoát nghèo.

   57 p fbu 29/07/2017 0 0

 • Ebook Thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp", phần 2 trình bày các nội dung: Sử dụng các giải pháp tài chính đối với các tổ chức KHCN nghiên cứu triển khai ở nước ta thời gian qua, các giải pháp tài chính thức đẩy các tổ chức KHCN nghiên cứu triển khai chuyển...

   164 p fbu 29/07/2017 0 0

 • Ebook Thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổ chức khoa học và công nghệ nhiên cứu triển khai và lộ trình chuyển đổi hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, thúc đẩy các tổ chức KHCN nghiên cứu triển khai hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp ở...

   68 p fbu 29/07/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số