• Ebook Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay" cung cấp cho người đọc các kiến thức lý luận về nghèo và giảm nghèo như: Các quan niệm về nghèo, các quan niệm về giảm nghèo, vấn đê nghèo trên thể giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thực trạng và nguyên nhân nghèo ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp chủ yếu giảm nghèo ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế" do GS.TS. Bùi Xuân Lưu biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thực trạng bảo hộ nông nghiệp ở Việt Nam, một số giải pháp bảo hộ hợp lý nông nghiệp trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Mời...

   211 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế" do GS.TS. Bùi Xuân Lưu biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: bảo hộ và các phương thức bảo hộ nông nghiệp, xu hướng bảo hộ nông nghiệp trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát về thiết chế chính trị - Xã hội nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á, về khu vực Đông Á. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tìm hiểu con đường phát triển nông thôn - nông nghiệp Nhật Bản, kết cấu nông thôn ở Đài Loan, về khu vực Đông - Nam Á, mấy nhận xét thay lời kết. Mời các bạn...

   131 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước: Phần 2

  Ebook Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước: Phần 2

  Với mong muốn đáp ứng nhu cầu tìm hiểu một cách cụ thể và có hệ thống về lịch sử ra đời và phát triển của tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước cũng như sự thể hiện và áp dụng tư tưởng này trong thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước trên thế giới, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

   191 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước: Phần 1

  Ebook Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước: Phần 1

  Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 cuốn sách "Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước" của Nhà xuất bản Tư pháp của Tiến sỹ Luật học Nguyễn Thị Hồi, giảng viên bộ môn Lịch sử chính trị - pháp lý, Trường Đại học Luật Hà Nội.

   108 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 1

  Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ấn phẩm chuyên đề Việt Nam với WTO. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của WTO; những cơ hội, thách thức kinh nghiệm đối với Việt Nam trong tiến trình tham gia WTO; vấn đề hoàn thiện pháp luật và đổi mới công tác pháp lý, tư pháp, hoạt động kinh tế, thương...

   121 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 2

  Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 2

  Mục đích của ấn phẩm chuyên đề này là nhằm giới thiệu tới độc giả những kiến thức khái quát cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của WTO; những cơ hội, thách thức kinh nghiệm đối với Việt Nam trong tiến trình tham gia WTO; vấn đề hoàn thiện pháp luật và đổi mới công tác pháp lý, tư pháp, hoạt động kinh tế, thương mại của Việt...

   94 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1978-2008: Phần 1

  Ebook Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1978-2008: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998-2008" trình bày các nội dung: Mở cửa và kích hoạt (1978-1983), rối loạn và náo động (1984-1992), cấp tiến và ước mơ (1993-1997). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p fbu 24/06/2017 0 0

 • Ebook Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998-2008: Phần 2

  Ebook Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998-2008: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách " Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998-2008" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơn chấn động và những cuộc chơi (1998-2002), trách nhiệm và lý trí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p fbu 24/06/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số