• Ebook Các công thức và hệ số kinh doanh: Phần 1

  Ebook Các công thức và hệ số kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Các công thức và hệ số kinh doanh có kết cấu nội dung gồm có 7 chương: giới thiệu, các thước đo hiệu quả sử dụng tài sản, các thước đo hiệu suất hoạt động,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p fbu 29/05/2022 28 0

 • Ebook Các công thức và hệ số kinh doanh: Phần 2

  Ebook Các công thức và hệ số kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Các công thức và hệ số kinh doanh có kết cấu nội dung gồm các chương còn lại giới thiệu về: các thước đo tình hình thị trường, thước đo dành cho bộ phận tài chính- kế toán, thước đo dành cho bộ phận kĩ thuật,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   288 p fbu 29/05/2022 17 0

 • Ebook Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ - Phần 1

  Ebook Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ" có nội dung trình bày về: triển vọng kinh doanh, thị trường lớn nhất thế giới, thị trường kỳ hạn - một thị trường phức tạp, nhà quản trị và hoạch định đầu tư vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   454 p fbu 29/05/2022 11 0

 • Ebook Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ - Phần 2

  Ebook Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Những phù thủy trên thương trường: Những cuộc phỏng vấn với những doanh gia hàng đầu của Mỹ" tiếp tục trình bày những nội dung về: những tay chơi đa năng trên thị trường, những cỗ máy làm ra tiền, tâm lý học kinh doanh, hồi chuông kết thúc, option - tìm hiểu những nguyên tắc căn bản,... Mời các bạn cùng...

   380 p fbu 29/05/2022 13 0

 • Ebook Marketing đương đại: Phần 1

  Ebook Marketing đương đại: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Marketing đương đại" gồm 6 chương trình bày về: giới thiệu marketing, môi trường marketing, nghiên cứu marketing, hành vi mua hàng của người tiêu dùng, hành vi người mua là tổ chức, hoạch định chiến lược thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p fbu 29/05/2022 31 0

 • Ebook Marketing đương đại: Phần 2

  Ebook Marketing đương đại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Marketing đương đại" tiếp tục trình bày những nội dung về: quyết định sản phẩm, quyết định giá cả, quyết định phân phối, quyết định xúc tiến, kiểm soát và thực hiện, marketing và xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p fbu 29/05/2022 29 0

 • Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã: Phần 1 trình bày những vấn đề chung về quản lí ngân sách và tài chính xã và quản lí chu trình ngân sách xã. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết!

   145 p fbu 29/05/2022 12 0

 • Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã phần 2 trình bày nội dung về hạch toán kế toán và các giao dịch chủ yếu về quản lí ngân sách xã và tài chính xã qua kho bạc nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

   227 p fbu 29/05/2022 12 0

 • Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 1

  Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến" có nội dung trình bày tổng quan về lĩnh vực bán hàng, tiêu chuẩn người bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác, những hiểu biết cần thiết của người bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   248 p fbu 29/05/2022 10 0

 • Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 2

  Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến" tiếp tục trình bày những nội dung về: nguyên tắc chào hàng trực diện, nguyên tắc bán lẻ hàng hóa, những hình thức marketing trực tiếp khác,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   269 p fbu 29/05/2022 20 0

 • Ebook Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh được trình bày với những nội dung chính như sau: sử dụng công cụ nào và khi nào, bản chất của việc giải quyết vấn đề, phương php1 giải quyết vấn đề cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p fbu 29/05/2022 9 0

 • Ebook Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh được trình bày nội dung còn lại như sau: phương pháp giải quyết vấn đề dành cho nhóm lớn, trò chơi kinh doanh trong việc giải quyết vấn đề,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p fbu 29/05/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số