• Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 1

  Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 1

  Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về định giá doanh nghiệp; các phương pháp định giá doanh nghiệp; cách tiếp cận giá trị doanh nghiệp; những vấn đề tài chính trong định giá doanh nghiệp; giá trị theo thời gian của tiền; tỷ suất sinh lời và rủi ro; chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham...

   57 p fbu 20/04/2022 21 0

 • Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 2

  Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về phương pháp giá trị tài sản; phương pháp định lượng Goodwill (lợi thế thương mại); phương pháp chiết khấu dòng tiền; phương pháp chiết khấu dòng tiền cổ tức; phương pháp so sánh; tổ chức công tác định giá doanh nghiệp; quy trình định giá doanh nghiệp;...

   75 p fbu 20/04/2022 20 0

 • Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm thuế

  Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm thuế

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tự học của sinh viên và để gắn kết giữa luật thuế với với thực tiễn, bộ môn Thuế – Khoa Tài Chính Nhà Nước đã tổ chức biên soạn tài liệu “Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế”. Tài liệu này hệ thống hóa bài tập, câu hỏi trắc nghiệm theo từng sắc thuế phổ biến ở Việt Nam giúp người đọc dễ theo dõi.

   112 p fbu 20/04/2022 17 1

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về phần mềm kế toán; mô hình hoạt động của phần mềm kế toán; hướng dẫn chung về phần mềm kế toán; phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán; kế toán vốn bằng tiền; thao tác phần hành kế toán vốn bằng tiền trên phần mềm kế toán; kế toán vật tư;... Mời các bạn cùng...

   80 p fbu 20/04/2022 15 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán máy: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán mua hàng và công nợ phải trả; kế toán bán hàng và công nợ phải thu; thao tác phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán; kế toán thuế; thao tác phần...

   101 p fbu 20/04/2022 14 0

 • Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về kiểm toán tài chính; quy trình kiểm toán tài chính; kiểm toán chu trình bán hàng – phải thu; kiểm toán chu trình mua hàng – phải trả; kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên; kiểm toán chu trình tài sản cố định và đầu tư dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p fbu 20/04/2022 26 0

 • Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn; các sai sót thường gặp trong chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn; kiểm toán vốn bằng tiền; các sai sót thường gặp trong chu trình vốn bằng tiền; kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm toán các chỉ tiêu trên báo...

   102 p fbu 20/04/2022 18 0

 • Bài giảng Kiểm toán tuân thủ - ThS. Đậu Ngọc Châu và TS. Vũ Thị Phương Liên (Đông chủ biên)

  Bài giảng Kiểm toán tuân thủ - ThS. Đậu Ngọc Châu và TS. Vũ Thị Phương Liên (Đông chủ biên)

  Bài giảng Kiểm toán tuân thủ được chia làm 5 chương nội dung, bao gồm: Chương 1: Khái quát chung về kiểm toán tuân thủ; Chương 2: Chuẩn mực, căn cứ kiểm toán và tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm toán tuân thủ; Chương 3: Quy trình kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tuân thủ; Chương 4: Kiểm toán tuân thủ trong quá trình...

   100 p fbu 07/04/2022 21 0

 • Giáo trình Kế toán Quản trị doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Thị Hòa và TS. Trần Văn Dung (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Kế toán Quản trị doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Thị Hòa và TS. Trần Văn Dung (Đồng chủ biên)

  Giáo trình được tập thể các tác giả của Khoa Kế toán Kiểm toán Trường đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội và Các nhà khoa học thuộc Học viên tài chính biên soạn. Giáo trình gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán quản trị doanh nghiệp, kế toán quản trị các yếu tố cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán...

   293 p fbu 07/04/2022 18 0

 • Ebook Câu hỏi ôn tập và bài tập Kiểm toán báo cáo tài chính - ThS. Đậu Ngọc Châu, PGS.TS. Giang Thị Xuyến

  Ebook Câu hỏi ôn tập và bài tập Kiểm toán báo cáo tài chính - ThS. Đậu Ngọc Châu, PGS.TS. Giang Thị Xuyến

  Ebook Câu hỏi ôn tập và bài tập Kiểm toán báo cáo tài chính gồm có 10 chương với những nội dung chính sau: Khái quát chung về kiểm toán BCTC, lập kế hoạch kiểm toán BCTC, kiểm toán chu kỳ bán hàng – thu tiền, kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu kỳ tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kiểm toán chu kỳ tiền lương – nhân sự, kiểm...

   61 p fbu 07/04/2022 21 0

 • Ebook Câu hỏi và bài tập Tổ chức công tác kế toán - TS. Trần Văn Dung

  Ebook Câu hỏi và bài tập Tổ chức công tác kế toán - TS. Trần Văn Dung

  Cuốn sách "Câu hỏi và bài tập Tổ chức công tác kế toán" gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Khái quát về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức thu nhận thông tin kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức hệ thống hóa, xử lý thông tin toán trong doanh nghiệp, tổ chức trình bày và cung cấp thông tin kế toán trong doanh nghiệp. Mời các...

   91 p fbu 07/04/2022 23 1

 • Ebook Câu hỏi và bài tập Kế toán quản trị

  Ebook Câu hỏi và bài tập Kế toán quản trị

  Cuốn "Câu hỏi và bài tập Kế toán quản trị" gòm có 6 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: tổng quan về kế toán quản trị doanh nghiệp; chương 2: kế toán quản trị các yếu tố cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh; chương 3: kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; chương 4: định giá bán sản phẩm trong doanh...

   106 p fbu 07/04/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số