• Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm): Phần 1

  Phần 1 ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm) gồm nội dung 5 chương: Chương 1 - Tổng quan về doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, Chương 2 - Kế toán và các khoản tương đương tiền, Chương 3 - Kế toán hàng hóa mua bán trong nước, Chương 4 - Kế toán xuất nhập khẩu, Chương 5 - Kế toán hoạt động...

   256 p fbu 30/09/2021 28 3

 • Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm): Phần 2

  Phần 2 Ebook Kế toán thương mại - dịch vụ (Lý thuyết - bài tập - bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm) gồm có những nội dung chính sau: Chương 6 - Kế toán doanh nghiệp xây dựng, Chương 7 - Kế toán tài sản cố định, Chương 8 - Kế toán chi phí kinh doanh, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh, Chương 9 - Báo cáo tài chính. Mời...

   289 p fbu 30/09/2021 18 1

 • Giáo trình Kiểm toán: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán: Phần 1

  Nội dung giáo trình Kiểm toán trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về kiểm toán và kỹ năng phân tích các phần hành kế toán, các báo cáo kế toán, thực hiện công tác kiểm toán trong nội bộ doanh nghiệp. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 để biết thêm chi tiết.

   99 p fbu 30/09/2021 11 0

 • Giáo trình Kiểm toán: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán: Phần 2

  Trong phần 1 giáo trình kiểm toán, người học đã tìm hiểu về đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, trong phần 2 này, người học sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống các phương pháp kiểm toán và trình tự các bước kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo .

   54 p fbu 30/09/2021 5 0

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản trong thống kê doanh nghiệp, thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp, thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p fbu 28/09/2021 6 0

 • Giáo trình Kiểm toán xây dựng

  Giáo trình Kiểm toán xây dựng

  "Giáo trình Kiểm toán xây dựng" bao gồm 4 chương với các nội dung những vấn đề chung về kiểm toán xây dựng; lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; kết thúc kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán.

   162 p fbu 28/09/2021 4 0

 • Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang)

  Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang)

  Giáo trình môn kế toán quản trị gồm có những nội dung chính: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, xác định chi phí và định giá sản phẩm và dịch vụ, phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p fbu 28/09/2021 7 0

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán

  Giáo trình Thị trường chứng khoán

  Giáo trình Thị trường chứng khoán gồm có những nội dung kiến thức như: Công ty cổ phần, tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán, chỉ số giá chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p fbu 28/09/2021 7 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 3 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 3 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 3 Thuế tài nguyên cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế tài nguyên; Người nộp thuế; Đối tượng chịu thuế; Khoáng sản kim loại; Khoáng sản không kim loại; Căn cứ tính thuế; Sản lượng tài nguyên tính thuế; giá tính thuế;...

   28 p fbu 28/09/2021 9 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 2 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 2 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 2 Khái quát quá trình phát triển của hệ thống thuế Việt Nam từ năm 1945 đến nay và định hướng phát triển cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của hệ thống thuế của Việt Nam; Hệ thống quản trị thuế ở Việt Nam; Định hướng phát triển hệ thống thuế Việt Nam đến năm 2020. Mời các bạn cùng...

   22 p fbu 28/09/2021 5 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 1 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 1 - Nguyễn Đăng Khoa

  Sau khi hoàn thành Bài giảng Thuế: Chương 1 Bản chất, chức năng và vai trò của thuế sinh viên có thể hiểu được: Khái niệm về thuế  Bản chất của thuế; Cách phân loại thuế; Chức năng và vai trò của thuế trong nền kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p fbu 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đăng Khoa

  Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể nắm bắt được các khái niệm cũng như sự vận hành của chúng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; Tính toán, kê khai các luật thuế cơ bản; Áp dụng các kiến thức về thuế vào thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua hệ thống các bài tập thực hành.

   12 p fbu 28/09/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số