• Ebook Tự học bơi lội – Các bước đi đến thành công: Phần 2 – David G. Thomas

  Ebook Tự học bơi lội – Các bước đi đến thành công: Phần 2 – David G. Thomas

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung: Lật mình và lướt tới - cân bằng khi nghiêng, bơi nghiêng - kiểu bơi mạnh trong lúc nguy kịch, bơi sải - bơi thật sự, bơi ngửa sơ đẳng - động tác đá chân mới, bơi ếch - đầu ngẩng lên, lao xuống nước - nhảy xuống nước một cách điệu nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   121 p fbu 30/06/2015 87 4

 • Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  "Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 1" hướng dẫn cho người tập phương pháp tập luyện bộ pháp như: Lập tấn, chảo mã tấn, đinh tấn, xã tấn,... Bên cạnh đó, sách cũng hướng dẫn cho các bạn phương pháp tập luyện cước pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của ebook này.

   32 p fbu 29/06/2015 120 4

 • Ebook Bình Định chân truyền (Tập 2): Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  Ebook Bình Định chân truyền (Tập 2): Phần 1 - Nguyễn Văn Ngọc

  "Ebook Bình Định chân truyền (Tập 2): Phần 1" giới thiệu tới người đọc bài võ "Song tô phượng dực" bao gồm hồi đầu bái tổ, phượng hoàng xuyên vân thủ, khấu địa nhất thức phi, nhị biên liên đông thủ,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu và tự tập luyện các thế võ Bình Định cổ truyền. Mời các bạn cùng tham...

   39 p fbu 29/06/2015 93 4

 • Ebook Bình định chân truyền (Tập 2): Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  Ebook Bình định chân truyền (Tập 2): Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  "Ebook Bình định chân truyền (Tập 2): Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung của bài võ "Thảo bộ tứ hải" bao gồm tả hữu thiết, trảo dương nai, ngũ thống khước liên Quan Âm đồng tử, thiết đảo mã phục hổ triển thân, hạc cấp xả thân liên hoàn phóng tiễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 của Ebook.

   41 p fbu 29/06/2015 112 4

 • Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

  "Ebook Bình Định chân truyền (Tập 3): Phần 2" nối tiếp phần 1 giới thiệu tới người đọc nội dung: Phân thế và các thế tự vệ cơ bản, tự vệ tay không. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu và tự tập luyện các thế võ Bình Định cổ truyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.

   66 p fbu 29/06/2015 111 4

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng: Tập 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng: Tập 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng: Tập 1 nhằm giúp cho các bạn biết được những kiến thức cơ bản về quốc phòng (quân sự), quán triệt mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN, một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo...

   226 p fbu 29/06/2015 111 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số