• Ebook Marketing: An introduction (13th edition) - Part 2

  Ebook Marketing: An introduction (13th edition) - Part 2

  An introduction: Marketing (13th edition) - Part 2 has present the contents engaging customers and communicating customer value: advertising and public relations; personal selling and sales promotion; extending marketing the global marketplace; sustainable marketing: social responsibility and ethics;...

   280 p fbu 20/04/2022 7 0

 • Ebook Marketing: An introduction (13th edition) - Part 1

  Ebook Marketing: An introduction (13th edition) - Part 1

  Ebook Marketing: An introduction (13th edition) - Part 1 has present the contents defining marketing and the marketing process; understanding the marketplace and customer value; customer value-driven marketing strategy: creating value for target customers; managing marketing information to gain customer insights; analyzing the marketing environment;...

   388 p fbu 20/04/2022 6 0

 • Ebook Marketing: Market leader - Part 1

  Ebook Marketing: Market leader - Part 1

  Ebook Marketing: Market leader - Part 1 has present the contents a holistic approach to marketing; maketing in challenging times; the values of brands; developing a brand identity that lasts; turning round a brand image; improving customer experience; targeting a youth market; making the most of an online store;...

   39 p fbu 20/04/2022 7 0

 • Ebook Marketing: Market leader - Part 2

  Ebook Marketing: Market leader - Part 2

  Marketing: Market leader - Part 2 has present the contents internet advertising; global advertising campaigns; sponsorship deals for promoting brands; viral advertising campaign; developing a successful national brand; expanding brands into the Russian market; targeting overseas communities; keeping customers loyal to brands;...

   58 p fbu 20/04/2022 8 0

 • Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu - Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu - Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 1

  Ebook "Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu - Lý thuyết và tình huống ứng dụng" sẽ cung cấp cho các độc giả, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và sinh viên các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân loại hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa;...

   166 p fbu 20/04/2022 6 0

 • Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu - Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu - Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu - Lý thuyết và tình huống ứng dụng" tiếp tục trình bày các nội dung về Trị giá hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Kỹ thuật nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   148 p fbu 20/04/2022 5 0

 • Ebook Kỹ thuật bán hàng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật bán hàng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật bán hàng phần 1 giới thiệu chung về kỹ thuật bán hàng, các khái niệm, nhiệm vụ bán hàng, kỹ thuật gây ảnh hưởng tâm lý khách hàng, quá trình tìm hiểu khách hàng và nghệ thuật giao tiếp với khách hàng. Mời các bạn tham khảo!

   184 p fbu 20/04/2022 5 0

 • Ebook Kỹ thuật bán hàng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật bán hàng: Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Ebook Kỹ thuật bán hàng phần 2 trình bày về tìm hiểu nhu cầu khách hàng, lời chào hàng, dùng lý lẽ thuyết phục khách hàng, nguyên nhân và cách đối phố với sự phản đối khách hàng và các trở ngại của cuộc nói chuyện, cách chống đỡ và phản ứng trước sự từ chối của khách hàng, thương lương về giá cả, làm thế nào để kết...

   232 p fbu 20/04/2022 5 0

 • Ebook Giải pháp Keynes: Con đường dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế toàn cầu - Phần 1

  Ebook Giải pháp Keynes: Con đường dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế toàn cầu - Phần 1

  Ebook Giải pháp Keynes: Con đường dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế toàn cầu - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Sức ảnh hưởng của tư tưởng lên chính Tài liệu, những tư tưởng và chính Tài liệu đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên của thế kỷ 21, đọc tương lai qua lá trà - Tư tưởng cổ điển về hệ thống tư bản chủ nghĩa,......

   86 p fbu 21/03/2022 17 2

 • Ebook Giải pháp Keynes: Con đường dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế toàn cầu - Phần 2

  Ebook Giải pháp Keynes: Con đường dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế toàn cầu - Phần 2

  Ebook Giải pháp Keynes: Con đường dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế toàn cầu - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Sau phục hồi là cải cách, cải cách thương mại quốc tế, cải cách tiền tệ quốc tế, hướng về xã hội kinh tế văn minh mà hẳn Keynes rất tự hào, John Maynard Keynes là ai - Tóm tắt tiểu sử. Mời các bạn tham khảo.

   106 p fbu 21/03/2022 15 0

 • Bài giảng Logistics căn bản: Phần 1

  Bài giảng Logistics căn bản: Phần 1

  Bài giảng Logistics căn bản: Phần 1 có nội dung trình bày về một số vấn đề chung về logistics trong doanh nghiệp; nội dung cơ bản của hoạt động Logistics trong doanh nghiệp; dịch vụ khách hàng; dịch vụ khách hàng trong doanh nghiệp; phân loại và xác định các chỉ tiêu đo lường dịch vụ khách hàng quản trị dự trữ; quyết định hệ thống dự trữ và...

   99 p fbu 21/03/2022 11 0

 • Bài giảng Logistics căn bản: Phần 2

  Bài giảng Logistics căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Logistics căn bản: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về quản trị vận chuyển và giao nhận hàng hóa; quản trị các hoạt động logistics hỗ trợ; quản trị mua trong các doanh nghiệp; quản trị kho; hệ thống thông tin logistics; công nghệ thông tin logistics; hệ thống phần mềm ứng dụng trong logistics; tổ chức và kiểm soát...

   118 p fbu 21/03/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số