• Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu tổng quát về hoạt động vận tải hàng không, các yếu tố cấu thành của hoạt động vận tải hàng không; Nghiên cứu về thị trường vận tải hàng không, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vận tải hàng không; Nghiên cứu cung cầu và cơ chế...

   139 p fbu 31/08/2021 11 0

 • Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: nghiên cứu về chi phí, giá thành, các yếu tố cấu thành nên chi phí và phân tích các chỉ tiêu đánh giá chi phí, giá thành vận tải hàng không; Nghiên cứu về giá, doanh thu vận tải hàng không, các yếu tố cấu thành nên doanh thu và chỉ tiêu...

   95 p fbu 31/08/2021 10 0

 • Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1 - tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng, chương 2 - quy trình chuỗi cung ứng: hoạch định và thu mua, chương 3 - quy trình chuỗi cung ứng: sản xuất và phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p fbu 31/08/2021 11 0

 • Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 4 - quản trị logistics trong chuỗi cung ứng; Chương 5 - quản trị tồn kho trong chuỗi cung ứng; Chương 6 - quản lý thông tin và hợp tác trong chuỗi cung ứng; Chương 7 - đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng.

   99 p fbu 31/08/2021 10 0

 • Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 1

  Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 1

  Nội dung cuốn sách “Phương pháp quảng cáo thực nghiệm” thể hiện sự phân tích thẳng thắn, những kinh nghiệm vô giá đã được kiểm chứng qua thời gian, những ý tưởng xuất sắc và cập nhật thời đại. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Chiến lược quảng cáo mới, phần quan trọng nhất của bài quảng cáo, ba mươi lăm công thức viết...

   124 p fbu 31/08/2021 6 0

 • Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 2

  Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 2

  Ebook Phương pháp quảng cáo thực nghiệm: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp viết quảng cáo đúng và sai, hai mươi cách làm tăng sức mạnh chào hàng của quảng cáo, cách thu hút sự chú ý của quảng đại quần chúng, bố cục và hình ảnh minh họa thu hút nhiều bạn đọc nhất, mười bảy cách kiểm nghiệm quảng cáo. Mời các bạn cùng tham...

   160 p fbu 31/08/2021 5 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu Marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu KH và NC marketing là gì?; Phân loại và vai trò nghiên cứu marketing; Các trường phái nghiên cứu khoa học; Lý thuyết khoa học và NCKH; Quy trình nghiên cứu.

   22 p fbu 28/08/2021 7 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 Vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thiết nghiên cứu cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định vấn đề nghiên cứu; Ý tưởng, vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu; Thực hành – Thảo luận.

   22 p fbu 28/08/2021 5 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý do phải chọn mẫu; Sai số trong chọn mẫu; Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu; Các phương pháp chọn mẫu theo xác suất; Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất; Quy trình chọn mẫu.

   26 p fbu 28/08/2021 6 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 3 Tóm lược lý thuyết cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa; Vai trò của tổng kết lý thuyết; Đặc điểm của một “cơ sở lý luận” TỐT; Nguồn tìm các nghiên cứu liên quan; Quy trình tổng kết lý thuyết; Trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo.

   31 p fbu 28/08/2021 7 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 Đo lường và thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược nghiên cứu định lượng; Đo lường và cấp độ thang đo trong nghiên cứu; Công cụ thu thập dữ liệu.

   28 p fbu 28/08/2021 7 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.1 - TS. Phạm Thành Thái

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6.1 Phân tích dữ liệu định lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhập số liệu; Kiểm tra tính hợp lý của bộ số liệu; Phương pháp phân tích dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p fbu 28/08/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số