• Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Kể từ khi chính sách đổi mới được thực hiện ở Việt Nam, môn Kinh tế vĩ mô được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học và ngày càng trở nên cần thiết đối với sinh viên các ngành kinh tế. Cuốn "Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô" ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên muốn kiểm tra lại kiến thức về kinh tế...

   86 p fbu 28/12/2021 60 2

 • Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 2 bao gồm các bài tập, bài giải và trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô. Phần này gồm có 9 chương, bao gồm các nội dung: Khái quát kinh tế vĩ mô, cách tính sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng quốc gia, tổng và chính sách tài khóa - ngoại thương, tiền tệ - ngân hàng và chính sách...

   176 p fbu 28/12/2021 23 3

 • Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Cuốn sách "Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế" gồm 59 câu hỏi và trả lời đề cập đến một số lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương, trường phái trọng nông, kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh; phân tích sự kế thừa và phát triển của C. Mác về các lý thuyết kinh tế của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh và...

   62 p fbu 28/12/2021 12 0

 • Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế" gồm 30 câu hỏi và đáp những nội dung quan điểm của V.I.Lenin về chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp, công nghiệp ở Nga, ruộng đất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, NEP,…; những nội dung cơ bản trong lý thuyết của trường phái tân cổ điển, trường phái chính hiện đại và lý thuyết của một số...

   69 p fbu 28/12/2021 13 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Quyển sách Quản trị nguồn nhân lực được biên soạn với 10 chương nhằm giới thiệu với sinh viên đại học, sau Đại học, MBA, các giảng viên những nội dung then chốt trong Quản trị nguồn nhân lực hiện đại. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 chương với những nội dung: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; quản trị hiệu quả con người,...

   170 p fbu 28/12/2021 12 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 gồm có những nội dung: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quản trị và đánh giá thành quả, chiến lược và thực tiễn lương và phúc lợi, quản trị nguồn nhân lực quốc tế, quan hệ trong công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   169 p fbu 28/12/2021 13 0

 • Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  "Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân" giúp người học nắm được những kiến thức về hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; phát triển nhân sự; lương bổng và đãi ngộ.

   77 p fbu 28/12/2021 7 0

 • Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  "Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân" được nối tiếp phần 1 với các kiến thức về tuyển mộ nhân viên, tuyển chọn nhân viên, hội nhập vào môi trường làm việc, đào tạo và phát triển, đánh giá hoàn thành công tác, thiết lập và quản trị hệ thống lương bổng

   92 p fbu 28/12/2021 6 0

 • Tài liệu học tập Thực hành quản trị nhân lực

  Tài liệu học tập Thực hành quản trị nhân lực

  Nội dung Tài liệu học tập Thực hành quản trị nhân lực bao gồm 13 yêu cầu như sau: Tổng quan về QTNL trong Doanh nghiệp, sự phân chia trách nhiệm quản trị nhân lực trong tổ chức, thực hành phân tích công việc, xây dựng kế hoạch nhân lực trong doanh nghiệp, thực hành các kỹ năng tuyển dụng, thực hành kỹ năng thiết kế chương trình định hướng hội...

   126 p fbu 28/12/2021 6 0

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ - Trần Hữu Ái

  Giáo trình Quản trị dịch vụ - Trần Hữu Ái

  Giáo trình Quản trị dịch vụ Giới thiệu về dịch vụ và quản trị dịch vụ; xu hướng phát triển và các ngành dịch vụ chủ yếu; chiến lược toàn diện; hoạch định công suất nguồn lực erp, quản trị cung cầu dịch vụ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   281 p fbu 28/12/2021 6 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả kinh doanh; Phân tích các yếu tố sản xuất trong kinh doanh; Phân tích lợi nhuận trong kinh doanh; Dòng tiền và khấu hao tài sản cố định;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p fbu 28/12/2021 6 0

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp khách sạn - Phạm Đình Thọ

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp khách sạn - Phạm Đình Thọ

  Môn học Quản trị nguồn nhân lực cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất về hệ thống hoạt động quản lý tài nguyên con người. Giáo trình này đặc biệt quan tâm đến công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch (cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống…). Giúp cho các nhà quản trị có được những kiến thức và...

   108 p fbu 28/12/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số