• Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Phần 1 giáo trình cao học "Quản trị kinh doanh quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế, quản trị chiến lược quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   199 p fbu 31/07/2019 19 0

 • Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Phần 2 giáo trình cao học "Quản trị kinh doanh quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế, quản trị marketing quốc tế, quản trị điều hành quốc tế, quản trị nguồn nhân lực quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   227 p fbu 31/07/2019 16 0

 • Giáo trình Quản trị hậu cần (Logistics management): Phần 1

  Giáo trình Quản trị hậu cần (Logistics management): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Quản trị hậu cần cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về quản trị hậu cần, sản phẩm hậu cần, dịch vụ khách hàng hậu cần, hệ thống thông tin hậu cần,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   290 p fbu 31/07/2019 15 0

 • Giáo trình Quản trị hậu cần (Logistics management): Phần 2

  Giáo trình Quản trị hậu cần (Logistics management): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Quản trị hậu cần cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định mua và cung ứng, tổ chức hậu cần, hậu cần quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   272 p fbu 31/07/2019 16 0

 • Ebook Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Tái bản): Phần 1

  Ebook Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý hạ tầng kỹ thuật" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm chung về quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p fbu 31/07/2019 12 0

 • Ebook Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Tái bản): Phần 2

  Ebook Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quản lý hạ tầng kỹ thuật" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự hình thành dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, khai thác hệ thống dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p fbu 31/07/2019 12 0

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Chương 4 Hoạch định tiến độ dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Những vấn đề chung, tiêu chuẩn thành công và lý do hoạch định dự án (HĐDA) thất bại, dùng phương pháp sơ đồ mạng kiểm tra quá trình thực hiện dự án, điều phối các nguồn lực khi quản trị...

   48 p fbu 31/07/2019 13 0

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Chương 3 Tổ chức quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Khái niệm, đặc điểm, hình thức tổ chức quản lý dự án.

   27 p fbu 31/07/2019 11 0

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Chương 1 Dự án những vấn đề chung thuộc bài giảng quản lý dự án. Trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Định nghĩa dự án; đặc điểm của dự án; phân biệt dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Để nắm nội dung cụ thể của chương học này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   23 p fbu 31/07/2019 13 0

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Chương 2 Lựa chọn dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, trong chương này trình bày nội dung kiến thức về: Quản trị danh mục dự án, ưu tiên dự án, các loại mô hình lựa chọn dự án. Để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   29 p fbu 31/07/2019 11 0

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 6 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 6 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Chương 6 Kiểm tra dám sát thuộc bài giảng quản lý dự án, trong chương này trình bày nội dung kiến thức về: Kiểm soát dự án, các dạng kiểm soát dự án, mô hình kiểm soát dự án,... Để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   36 p fbu 31/07/2019 10 0

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

  Chương 5 Quản trị rủi ro thuộc bài giảng quản lý dự án, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Các khái niệm về rủi ro, quản lý rủi ro.

   21 p fbu 31/07/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số