• Ebook Những vấn đề cốt yếu của quản lý (Tập 1): Phần 2

  Ebook Những vấn đề cốt yếu của quản lý (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chiến lược và chính sách, làm cho việc lập kế hoạch có kết quả, bản chất và mục đích của công tác tổ chức, cách phân chia bộ phận cơ bản,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   218 p fbu 27/07/2020 9 0

 • Ebook Những vấn đề cốt yếu của quản lý (Tập 1): Phần 1

  Ebook Những vấn đề cốt yếu của quản lý (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý khoa học - Lý thuyết và thực hành, các kiểu mẫu phân tích quản lý, môi trường bên ngoài và vấn đề quản lý quốc tế, bản chất và mục đích của công việc lập kế hoạch,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   212 p fbu 27/07/2020 10 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tập 2): Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Trả công theo hiệu suất, quản lý mối quan hệ thuê mướn lao động, quan hệ lao động và thương lượng tập thể, an toàn lao động và sức khỏe nhân viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   338 p fbu 27/07/2020 10 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tập 2): Phần 1

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý và đánh giá kết quả, đào tạo và phát triển, phát triển nghề nghiệp, lương căn bản và các phúc lợi phụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   317 p fbu 27/07/2020 9 0

 • Ebook Trở thành nhà kinh doanh trên mạng thành công: Phần 1

  Ebook Trở thành nhà kinh doanh trên mạng thành công: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc một số kiến thức: Bán hàng qua mạng, bán lẻ trong thương mại điện tử, thu hút khách hàng trên mạng, chăm sóc khách hàng trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   238 p fbu 27/07/2020 10 0

 • Ebook Trở thành nhà kinh doanh trên mạng thành công: Phần 2

  Ebook Trở thành nhà kinh doanh trên mạng thành công: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Trở thành nhà kinh doanh trên mạng thành công" cung cấp cho người học các kiến thức: Thanh toán trong thương mại điện tử, vấn đề an ninh trong thương mại điện tử, marketing trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   196 p fbu 27/07/2020 8 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 do TS. Nguyễn Thị Phương Linh biên soạn sẽ giới thiệu tới người đọc một số kiến thức cơ bản về khởi sự kinh doanh, tư duy khởi sự, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ, hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p fbu 27/07/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập môn quản trị kinh doanh, kinh doanh, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khái lược về quản trị kinh doanh, nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p fbu 27/07/2020 7 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời và phát triển của thương hiệu, khái niệm thương hiệu và các thuật ngữ liên quan, phạm vi thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p fbu 27/07/2020 10 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về chiến lược thương hiệu, thực chất của chiến lược thương hiệu, thiết kế và thực hiện chiến lược thương hiệu,... Mời các các bạn cùng tham khảo.

   78 p fbu 27/07/2020 8 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về giá trị - tài sản thương hiệu, cơ sở xây dựng giá trị thương hiệu, đánh giá giá trị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p fbu 27/07/2020 6 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu

  Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm định vị thương hiệu, hoạt động trọng tâm chiến lược định vị, quá trình định vị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p fbu 27/07/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số