• Giáo trình Thủ tục hành chính (In lần thứ 2 có bổ sung và chỉnh lý): Phần 2

  Giáo trình Thủ tục hành chính (In lần thứ 2 có bổ sung và chỉnh lý): Phần 2

  Giáo trình Thủ tục hành chính - Phần 2 trình bày một số thủ tục hành chính của một số lĩnh vực cụ thể, các cải cách thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   117 p fbu 28/04/2019 5 0

 • Giáo trình Thủ tục hành chính (In lần thứ 2 có bổ sung và chỉnh lý): Phần 1

  Giáo trình Thủ tục hành chính (In lần thứ 2 có bổ sung và chỉnh lý): Phần 1

  Giáo trình Thủ tục hành chính được biên soạn theo chương trình đào tạo Đại học hành chính đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt nhầm cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về thủ tục hành chính trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn hiện nay của nước ta. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình...

   43 p fbu 28/04/2019 6 0

 • Ebook Giám đốc những quy định pháp luật cần biết: Phần 1

  Ebook Giám đốc những quy định pháp luật cần biết: Phần 1

  Để giúp nhà quản lý doanh nghiệp kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về điều hành, quản lý phát triển doanh nghiệp, hoạt động thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển kỹ thuật, chính sách ưu đãi của nhà nước... Nhóm tác giả biên soạn cuốn sách "Giám đốc những quy định pháp luật cần biết". Phần 1 của cuốn sách sẽ mang đến những...

   273 p fbu 22/03/2019 15 0

 • Ebook Giám đốc những quy định pháp luật cần biết: Phần 2

  Ebook Giám đốc những quy định pháp luật cần biết: Phần 2

  Cuốn sách nhằm kịp thời cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp các quy định mới nhất về lĩnh vực quản lý kinh doanh và điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đây là một tài liệu quý và thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các giám đốc, doanh nhân trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Phần 2 trình bày các nội dung chính...

   289 p fbu 22/03/2019 21 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu, sự co dãn của cầu, co dãn điểm và co dãn khoảng, phương pháp đánh giá độ co dãn cầu, các trường hợp cụ thể về co dãn,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p fbu 22/03/2019 6 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 trình bày các nội dung sau:Kinh tế quản lý là gì, bản chất của kinh tế học quản lý, các vấn đề ra quyết định quản lý, lý thuyết doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   15 p fbu 22/03/2019 10 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Chương 5 trình bày về "Hành vi của hãng trong các cấu trúc thị trường". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các cấu trúc thị trường, các đặc điểm của các cấu trúc thị trường khác nhau, cạnh tranh hoàn hảo, quyết định sản xuất của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo,...

   54 p fbu 22/03/2019 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 do TS. Hoàng Văn Hoan biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Lý thuyết sản xuất đặt nền móng cho lý thuyết cung, việc ra quyết định quản lý liên quan đến 2 loại quyết định sản xuất.

   34 p fbu 22/03/2019 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các chi phí trong ngắn hạn, đồ thị các chi phí ngắn hạn, hàm chi phí trong dài hạn, quyết định sản lượng của doanh nghiệp, lựa chọn mức sản lượng, lợi thế kinh tế theo quy mô,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p fbu 22/03/2019 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Định giá sản phẩm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Định giá trong các cấu trúc thị trường, định giá sản phẩm mới, định giá cộng chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p fbu 22/03/2019 5 0

 • Ebook Quản trị dự án - NXB Thanh niên

  Ebook Quản trị dự án - NXB Thanh niên

  Cuốn sách sẽ chỉ dẫn cho bạn cách để quản lý, lên kế hoạch, thiết lập đồ án của mình từ đầu đến cuối, cách để tạo ta một nhóm dự án có hiệu quả hay cách để giải quyết những vấn đề và điều và điều hành hoạt động trong dự án của mình. Cuốn sách gồm 11 mục đề cập đến các vấn đề cơ bản trong Quản trị dự án. Mời các...

   207 p fbu 27/02/2019 15 1

 • Ebook Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp: Phần 1

  Ebook Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách tập trung luận giải các vấn đề sau đây: Rủi ro là gì? Tại sao rủi ro lại quan trọng ? Rủi ro được mô hình hóa và được đo như thế nào? Rủi ro xuất phát từ đâu? Nông dân có thái độ như thế nào đối với rủi ro? Làm thế nào để khắc phục rủi ro? Những người cần quan tâm đến rủi ro là những ai?... Cuốn sách được thiết kế để...

   38 p fbu 27/02/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số