» Từ khóa: Quản lý chuỗi cung ứng - Th.S. Nguyễn Kim Anh

Kết quả 1-1 trong khoảng 1
  • Quản lý chuỗi cung ứng - Th.S. Nguyễn Kim Anh

    Quản lý chuỗi cung ứng - Th.S. Nguyễn Kim Anh

    Tài liệu được chia thành 6 bài theo trình tự như sau: Tổng quan về chuỗi cung ứng; hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: Hoạch định và tìm nguồn cung ứng; hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối; công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng; đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng; xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng. Tài liệu...

     164 p fbu 29/04/2017 59 1

    Từ khóa: Quản lý chuỗi cung ứng - Th.S. Nguyễn Kim Anh

Hướng dẫn khai thác thư viện số