• Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 1 1

  Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 1 1

  (BQ) Phần 1 cuốn sách "Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhà nước, thị trường và chính sách công nghiệp; sự nổi lên của Đông Á, giải thích theo phái tân cổ điển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   339 p fbu 29/04/2017 110 1

 • Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do: Phần 2

  Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị, lời cuối tâm tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p fbu 29/04/2017 109 1

 • Ebook Điều chỉnh một số chính sách kinh tế của Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010): Phần 1

  Ebook Điều chỉnh một số chính sách kinh tế của Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Điều chỉnh một số chính sách kinh tế của Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhân tố đòi hỏi Trung Quốc điều chỉnh chính sách kinh tế, một số nội dung chính trong điều chỉnh chính sách kinh tế Trung Quốc từ năm 1992-2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

   268 p fbu 31/05/2017 109 1

 • Ebook Giấc mơ hóa rồng - Phần 1

  Ebook Giấc mơ hóa rồng - Phần 1

  Phần 1 của ebook "Giấc mơ hóa rồng" trình bày 2 chương đầu của cuốn sách với các nội dung: chiến lược thời mở cửa, kinh tế Việt Nam, cơ chế thị trường và quản lý nhà nước, thành quả từ cơ chế thị trường và cạnh tranh trong phát triển kinh tế.

   178 p fbu 31/10/2017 109 1

 • Ebook Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Phần 1

  Ebook Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xu thế phát triển chung của kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI, quan hệ kinh tế quốc tế và trật tự kinh tế thế giới hai thập niêm đầu thế kỷ XXI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   338 p fbu 29/04/2017 109 1

 • Ebook Kinh nghiệm công nghiệp hóa của Nhật Bản và sự thích dụng của nó đối với các nền kinh tế đang phát triển: Phần 1

  Ebook Kinh nghiệm công nghiệp hóa của Nhật Bản và sự thích dụng của nó đối với các nền kinh tế đang phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh nghiệm công nghiệp hóa của Nhật Bản và sự thích dụng của nó đối với các nền kinh tế đang phát triển" cung cấp cho người đọc các giai đoạn phát triển của kinh tế Nhật Bản, quá trình công nghiệp hóa qua từng giai đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   386 p fbu 27/03/2017 108 1

 • Ebook Bí quyết hóa rồng - Lịch sử Singapore 1965–2000: Phần 2 - Lý Quang Diệu

  Ebook Bí quyết hóa rồng - Lịch sử Singapore 1965–2000: Phần 2 - Lý Quang Diệu

  Ebook Bí quyết hóa rồng - Lịch sử Singapore 1965–2000: Phần 2 - Lý Quang Diệu trong tập hồi ký này, ngoài việc tiếp tục theo dõi bước chân bôn ba của ông Lý, người đọc sẽ còn có cơ hội hóa thân làm một nhà lãnh đạo đất nước Singapore từ buổi đầu đầy khó khăn qua lời kể khách quan và hết sức chi tiết của tác giả. Nhà lãnh đạo ấy phải...

   1752 p fbu 29/06/2015 108 5

 • Ebook Hướng tới sự phát triển của đất nước - Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Hướng tới sự phát triển của đất nước - Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng (sách tham khảo): Phần 1

  Cuốn sách tham khảo "Hướng tới sự phát triển của đất nước - Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện chiến lược phát triển trong nghiên cứu lý luận, phương pháp luận và ứng dụng vào việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - Xã hội nước ta. Mời các bạn cùng...

   337 p fbu 27/03/2017 107 1

 • Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tìm hiểu con đường phát triển nông thôn - nông nghiệp Nhật Bản, kết cấu nông thôn ở Đài Loan, về khu vực Đông - Nam Á, mấy nhận xét thay lời kết. Mời các bạn...

   131 p fbu 24/06/2017 107 1

 • Ebook Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Phần 1

  Ebook Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc - Giải thích lại về chế độ công hữu, Trung Quốc khuyến khích, giúp đỗ và hướng dẫn kinh tế phi công hữu phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p fbu 31/05/2017 106 1

 • Ebook Toàn cầu hóa và những hiện thực mới: Phần 1

  Ebook Toàn cầu hóa và những hiện thực mới: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toàn cầu hóa và những hiện thực mới" cung cấp cho bạn đọc các nội dung: Toàn cầu hóa - Những thách thức và tác động đối với Châu Á, toàn cầu hóa với sự phát triển chung, toàn cầu hóa và sự tác động đối với các nền kinh tế đang phát triển, sau chủ nghĩa toàn cầu và toàn cầu hóa, chống lại các khía cạnh tiêu cực của...

   116 p fbu 24/02/2017 106 1

 • Ebook Chiến lược kế hoạch chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010 - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

  Ebook Chiến lược kế hoạch chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010 - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

  Chiến lược kế hoạch chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010 giới thiệu đến bạn đọc 4 nôi dung: một là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010; hai là phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005; ba là chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo và cuối...

   884 p fbu 31/03/2018 105 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số