• Ebook hợp đồng thương mại quốc tế - Nguyễn Trọng Đàn

  Ebook hợp đồng thương mại quốc tế - Nguyễn Trọng Đàn

  Cuốn sách Hợp đồng thương mại quốc tế gồm có 11 phần, cung cấp cho sinh viên thương mại của thương mại quốc tế và độc giả khác với hướng dẫn ngôn ngữ của hợp đồng thương mại quốc tế như tên gọi của cuốn sách cho thấy. Mặc dù có những khó khăn và phức tạp của vấn đề, ngôn ngữ được sử dụng trong cuốn sách là đơn giản và dễ...

   448 p fbu 31/08/2017 105 1

 • Ebook Chiến lược kế hoạch chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010 - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

  Ebook Chiến lược kế hoạch chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010 - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

  Chiến lược kế hoạch chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010 giới thiệu đến bạn đọc 4 nôi dung: một là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010; hai là phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005; ba là chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo và cuối...

   884 p fbu 31/03/2018 105 1

 • Ebook Cẩm nang sử dụng các phương thuốc thiên nhiên nâng cao sức khỏe: Phần 1 - Enrique Garza

  Ebook Cẩm nang sử dụng các phương thuốc thiên nhiên nâng cao sức khỏe: Phần 1 - Enrique Garza

  Cuốn sách Cẩm nang sữ dụng các phương thuốc thiên nhiên nâng cao sức khoẻ là cuốn sách toàn diện được minh hoạ rõ ràng. Mỗi phần của sách có mô tả về bệnh, các triệu chứng và nguyên nhân gây bệnh cũng như cách chữa trị bằng dùng các sản phẩm thiên nhiên như Lô hội và các chất bổ sung dinh dưỡng, được nêu với liều lượng thích hợp cho mỗi...

   331 p fbu 31/07/2018 105 0

 • Ebook Hệ thống xã hội chủ nghĩa (Chính trị kinh tế học phê phán, tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa): Phần 1 - Kornai János

  Ebook Hệ thống xã hội chủ nghĩa (Chính trị kinh tế học phê phán, tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa): Phần 1 - Kornai János

  Ebook Hệ thống xã hội chủ nghĩa (Chính trị kinh tế học phê phán, tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa) của tác giả Kornai János là một phân tích toàn diện nhất về kinh tế xã hội chủ nghĩa từ trước tới nay về thành công và sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách giúp bạn trả lời câu hỏi: Vì sao nó tồn tại và vì sao nó thất bại....

   419 p fbu 24/02/2017 104 1

 • Ebook Trung Quốc nhìn lại một chặng đường phát triển: Phần 2

  Ebook Trung Quốc nhìn lại một chặng đường phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trung Quốc nhìn lại một chặng đường phát triển", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cải cách doanh nghiệp nhà nước, chiến lược khuyến khích suất khẩu, chính sách phát triển vùng trong chiến lược mở nền kinh tế, phân cấp quản lý và quá trình phát triển của các tỉnh. Mời các bạn...

   176 p fbu 27/03/2017 103 1

 • Ebook Việc làm ở nông thôn Thực trạng và giải pháp: Phần 1 - TS. Chu Tiến Quang

  Ebook Việc làm ở nông thôn Thực trạng và giải pháp: Phần 1 - TS. Chu Tiến Quang

  Ebook Việc làm ở nông thôn Thực trạng và giải pháp: Phần 1 do TS. Chu Tiến Quang biên soạn trình bày về một số vấn đề lý luận cơ bản về lao động và việc làm trong nông thôn; thực trạng lao động và việc làm trong nông thôn; thực trạng lao động và việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn.

   138 p fbu 31/01/2018 103 2

 • Ebook Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế" do GS.TS. Bùi Xuân Lưu biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thực trạng bảo hộ nông nghiệp ở Việt Nam, một số giải pháp bảo hộ hợp lý nông nghiệp trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Mời...

   211 p fbu 24/06/2017 102 1

 • Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng - Thực trạng và triển vọng: Phần 2

  Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng - Thực trạng và triển vọng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng - Thực trạng và triển vọng", phần 2 trình bày các nội dung: Định hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2000-2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p fbu 27/11/2016 102 1

 • Ebook Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế", phần 2 trình bày các câu hỏi và đáp về vấn đề xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội cho các xã miền núi. Đây thực sự là một cuốn sách hữu ích dành cho những ai có tinh thần vượt khó vươn lên, có ý chí muốn thoát nghèo.

   57 p fbu 29/07/2017 102 1

 • Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21: Phần 1

  Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21" cung cấp cho người đọc các nội dung: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở nước ta trong thập niên đầu thế kỷ 21 - Khái niệm, thực trạng và giải pháp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp và nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp. Mời...

   108 p fbu 24/02/2017 102 1

 • Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 2 - TS. Bùi Tiến Quý (chủ biên)

  Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 2 - TS. Bùi Tiến Quý (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ", phần 2 trình bày các nội dung: Khái quát về sự phát triển kinh tế dịch vụ ở Việt Nam, kinh tế dịch vụ ở một số quốc gia và xu hướng phát triển, quan hệ kinh tế của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   156 p fbu 31/01/2018 102 1

 • Ebook Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP (Tóm tắt báo cáo khoa học - Tập 2): Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP (Tóm tắt báo cáo khoa học - Tập 2): Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Cuốn sách Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP (Tóm tắt báo cáo khoa học - Tập 2) bao gồm 17 báo cáo khoa học tóm tắt các đề án nghiên cứu đợt tài trợ thứ 2 của chương trình (đợt năm 1995), bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu: Đổi mới kinh tế và phát triển, phát triển nông thôn, môi trường và phát triển, giới và phát triển. Dưới đây là phần 2...

   141 p fbu 28/02/2018 101 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số