• Bài giảng môn học Thuế: Chương 6 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học Thuế: Chương 6 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học "Thuế - Chương 6: Thuế thu nhập doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Văn bản pháp lý, nội dung chính của thuế thu nhập doanh nghiệp (Khái niệm về thuế thu nhập DN, đối tượng nộp thuế TNDN, phương pháp tính thuế TNDN, trích lập quỹ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p fbu 21/03/2016 97 3

 • Bài tập Thuế và Quản lý thuế nâng cao dành cho lớp ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

  Bài tập Thuế và Quản lý thuế nâng cao dành cho lớp ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

  Bài tập Thuế và Quản lý thuế nâng cao dành cho lớp ôn thi CPA 2015 cung cấp cho người học một số nguyên tắc chung khi làm bài tập và các dạng bài tập cơ bản và hướng dẫn cụ thể cách giải các bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   71 p fbu 21/03/2016 782 4

 • Bài giảng môn học Thuế: Chương 2 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học Thuế: Chương 2 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học "Thuế - Chương 2: Thuế môn bài" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và tác dụng, đối tượng nộp thuế môn bài theo vốn đăng ký, bậc thuế môn bài, địa điểm kê khai nộp thuế môn bài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p fbu 21/03/2016 680 3

 • Bài giảng môn học Thuế: Chương 7 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học Thuế: Chương 7 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học "Thuế - Chương 7: Thuế thu nhập cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức: Các văn bản pháp lý, nội dung của thuế thu nhập cá nhân (Khái niệm về thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nộp thuế TNCN, đối tượng chịu thuế TNCN, phương pháp tính thuế TNCN, thời gian nộp hồ sơ và tiền thuế TNCN. Mời các bạn cùng tham khảo

   30 p fbu 21/03/2016 122 3

 • Bài giảng môn học Thuế: Chương 5 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học Thuế: Chương 5 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học "Thuế - Chương 5: Thuế giá trị gia tăng" trình bày các nội dung: Các văn bản pháp lý, nội dung của thuế giá trị gia tăng (Khái niệm GTGT, tác động tích cực của thuế GTGT, đối tượng chịu thuế - không chịu thuế GTGT, đối tượng nộp thuế GTGT,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p fbu 21/03/2016 110 3

 • Bài giảng môn học Thuế: Chương 4 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học Thuế: Chương 4 - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học "Thuế - Chương 4: Thuế tiêu thụ đặc biệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về thuế tiêu thụ đặc biệt, căn cứ và phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p fbu 21/03/2016 98 3

 • Bài giảng Nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng này trình bày các nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015. Các nội dung chính trong bài giảng gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế tài...

   51 p fbu 21/03/2016 112 4

 • Bài giảng Nội dung cơ bản của chính sách thuế mới dùng cho kỳ thi CPA 2015

  Bài giảng Nội dung cơ bản của chính sách thuế mới dùng cho kỳ thi CPA 2015

  Bài giảng Nội dung cơ bản của chính sách thuế mới dùng cho kỳ thi CPA 2015 gồm có một số nội dung chính sau: Quy định pháp luật mới về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ; quy định pháp luật mới về thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định pháp luật mới về thuế nhà thầu nước ngoài; quy định pháp luật mới về thuế thu nhập...

   130 p fbu 21/03/2016 110 4

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, thông tin và ý nghĩa thông tin, giới thiệu Worksheet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p fbu 21/03/2016 102 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về sổ kế toán, các hình thức ghi sổ kế toán, thực hành ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p fbu 21/03/2016 91 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh (tt)

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh (tt)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Bảng cân đối kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kết cấu; nguyên tắc lập và trình bày, căn cứ để lập, hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, thông tin và ý nghĩa thông tin, hạn chế của Bảng cân đối kế toán. Mời các bạn tham khảo.

   12 p fbu 21/03/2016 91 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Bảng cân đối kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức giúp sinh viên có thể hiểu biết tổng quan về báo cáo tài chính, nhận diện và hiểu được các vấn đề liên quan đến Bảng cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p fbu 21/03/2016 111 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số