• Bài giảng Môi trường nội bộ: Những nguồn lực, các khả năng, và các năng lực cốt lõi

  Bài giảng Môi trường nội bộ: Những nguồn lực, các khả năng, và các năng lực cốt lõi

  Bài giảng Môi trường nội bộ: Những nguồn lực, các khả năng, và các năng lực cốt lõi có nội dung trình bày về lợi thế cạnh tranh, kết cục của phân tích môi trường bên ngoài, bối cảnh của phân tích nội bộ, tạo ra lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p fbu 18/04/2016 105 2

 • Bài giảng Quảng trị học - Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Quảng trị học - Nguyễn Minh Đức

  Bài giảng Quảng trị học - Nguyễn Minh Đức tập trung trình bày các nội dung chính về định nghĩa tổ chức & cấu trúc tổ chức; mục tiêu của tổ chức; các nguyên tắc của tổ chức quản trị; các tiêu chuẩn thiết kế bộ máy tổ chức;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   25 p fbu 18/04/2016 100 3

 • Bài giảng Quản trị công: Chapter 6 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công: Chapter 6 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Chapter 6 - Financial management. Learning objectives of this chapter: To be aware of changes in governmental financial management systems and to understand their underlying conceptual models; to understand the context and content of each of the models discussed; to understand how each of the models is supported by its underlying disciplines.

   21 p fbu 18/04/2016 104 2

 • Bài giảng Quản trị công: Chapter 7 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công: Chapter 7 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Chapter 7 - Performance mearsurement and management. Learning objectives in chapter: To be aware of the evolution of performance measurement and management in the public sector, to understand the key concepts in performance measurement, to understand the key concepts in performance management, to understand the main lessons learned in performance management, to be able to identify the main traps in performance management.

   21 p fbu 18/04/2016 104 2

 • Bài giảng Quản trị công: Chapter 4 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công: Chapter 4 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công - Chapter 4: Public management in flux (Reforms). Learning objectives of this chapter include: To be aware of the objectives of the first generation of public sector reforms, to be aware of the results of the first generation of public sector reforms, to be aware of unresolved problems of the first generation of public sector reforms, to understand differences in public sector reform trajectories of OECD...

   12 p fbu 18/04/2016 89 2

 • Bài giảng Quản trị công: Chapter 1 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công: Chapter 1 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Chapter 1 introduction to public management and governance. Learning objectives of this chapter include: To be aware of the different meanings of "public", to understand the main differences between public management and public governance, to understand the motives for studying public management and public governance.

   15 p fbu 18/04/2016 87 2

 • Bài giảng Quản trị công: Chapter 3 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công: Chapter 3 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công - Chapter 3 presents the public policy and public analysis. After studying this chapter you will be able to: Understanding the definition of public policy, understanding the steps of public analysis.

   16 p fbu 18/04/2016 109 2

 • Bài giảng Quản trị công: Chapter 2 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công: Chapter 2 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công - Chapter 2 presents the changing context of public policy. Learning objectives of this chapter include: to be aware of recent changes in the context of public policy, to understand the major paradigm shifts in the public policy making in recent decades, to understand the changing role of politics in the public policy.

   22 p fbu 18/04/2016 92 2

 • Bài giảng Quản trị công: Chapter 5 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công: Chapter 5 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Chapter 5 - Strategic management in public sector organizations public sector organizations. Learning objectives of this chapter: To understand what "strategy", and "strategic management" mean in a public sector context; to be able to prepare a corporate strategy and business plan for their service or organization; to understand the difference between strategic management and strategic planning;...

   23 p fbu 18/04/2016 94 2

 • Bài giảng Quản trị công: Chapter 8 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công: Chapter 8 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Chapter 8 - Quality management. In this chapter, students will be able to: To be aware of the differences of quality management in the public and private sectors, to understand the key issues associated with quality measurement in the public sector, to be aware of the major quality assessment instruments used in the public sector, to understand the key obstacles to and success factors in quality improvement in the public sector, to understand...

   26 p fbu 18/04/2016 101 2

 • Bài giảng Quản trị công: Chapter 9 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Quản trị công: Chapter 9 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Chapter 9 - Governance and government: Networking with external stakeholders. Learning objectives in chapter: To understand the key concepts of public governance, to be aware of how the role of governments is changing from policy making towards policy moderating, to be able to identify important stakeholders in public governance, to understand networks as a specific mode of public governance.

   25 p fbu 18/04/2016 94 2

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 3: Understanding internal & external environments

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 3: Understanding internal & external environments

  Chapter 3 help you understand internal and external environments. The main contents of this chapter include all of the following: Types of external environment, analysing the environment, managing the environment, nature of organisational. culture, manifestations of culture, promoting innovation, changing organisational. culture, leadership & cultural change.

   25 p fbu 18/04/2016 83 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số