• Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 6 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 6 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Nội dung bài 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền", cụ thể như: Advanced payment, open account, remittance. Để nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   21 p fbu 31/12/2019 1 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 7 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 7 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 7 giúp người học hiểu về "Phương thức nhờ thu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, đặc điểm và văn bản pháp luật; các bên tham gia và mối quan hệ; các loại nhờ thu; quy tắc phí nhờ thu; lợi ích và rủi ro; lệnh nhờ thu – collection order.

   33 p fbu 31/12/2019 1 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 8 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 8 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và giải thích thuật ngữ, đặc điểm của giao dịch L/C, văn bản pháp lý điều chỉnh L/C, các định nghĩa và giải thích, các bên tham gia giao dịch L/C.

   65 p fbu 31/12/2019 3 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 9 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 9 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 9 do TS. Nguyễn Văn Tiến biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Bộ chứng từ theo L/C, nguyên nhân dẫn bộ chứng từ có sai sót, quy tắc áp dụng trong kiểm tra chứng từ, các quy tắc thực hành, kiểm tra các chứng từ.

   50 p fbu 31/12/2019 5 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 10 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 10 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 10 cung cấp cho người học các kiến thức: Quy tắc xuất trình chứng từ, thời gian kiểm tra chứng từ, quyền định đoạt chứng từ của NHPH, thông báo bất hợp lệ, NHPH/NHXN mất quyền từ chối bất hợp lệ,...

   43 p fbu 31/12/2019 4 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 11 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 11 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 11 trong bài học này trình bày kiến thức gồm 2 phần: Phần 1 Luật quốc gia vượt lên trên UCP về pháp lý, phần 2 xử lý các tình huống. Để nắm rõ hơn nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   33 p fbu 31/12/2019 4 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh

  Chương này sẽ trình bày những vấn đề chung về kinh doanh và các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Các vấn đề về thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ chủ yếu của doanh nghiệp cũng sẽ được trình bày trong chương này.

   36 p fbu 30/11/2019 22 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 3: Quy chế pháp lý về công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật doanh nghiệp

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 3: Quy chế pháp lý về công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật doanh nghiệp

  Công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH) là một loại hình doanh nghiệp phổ biến trong nền kinh tế Việt nam hiện nay. Trong chương này, những vấn đề pháp lý về công ty TNHH sẽ được trình bày thành ba phần sau đây: (1) những vấn đề lý luận chung về công ty TNHH, (2) quy chế pháp lý về công ty TNHH có hai thành viên trở lên, và (3) quy chế pháp lý về công...

   40 p fbu 30/11/2019 17 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 4: Công ty cổ phần

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 4: Công ty cổ phần

  Trong chương này, những vấn đề pháp lý của CTCP được trình bày theo các nội dung sau đây: (1) Khái niệm, đặc điểm và lịch sử phát triển, (2) Chức năng, vai trò và phương pháp điều chỉnh, (3) Quy chế cổ đông, (4) Các vấn đề tài chính, (5) Tổ chức quản lý, (6) Đại chúng hóa CTCP và (7) CTCP và thị trường chứng khoán. Trong đó các nội dung từ mục...

   58 p fbu 30/11/2019 17 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 5: Công ty hợp danh

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 5: Công ty hợp danh

  Công ty hợp danh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất trong số các loại hình công ty mà con người ghi nhận. Ngay từ thế kỷ thứ XIII, tại một số thành phố lớn của Châu Âu, các tài liệu về quá trình phát triển của công ty đều ghi nhận rằng, có ba nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc các thương nhân liên kết để hình thành nên công ty...

   17 p fbu 30/11/2019 19 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 2: Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 2: Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

  Chương 2 trình bày một số nội dung: Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp, khái niệm và đặc điểm của hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p fbu 30/11/2019 21 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 7: Doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 7: Doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 7: Doanh nghiệp nhà nước. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các loại doanh nghiệp nhà nước, công ty Nhà nước, phân loại công ty nhà nước, thành lập và đăng ký kinh doanh công ty Nhà nước, tổ chức quản lý công ty Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p fbu 30/11/2019 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số