• Bài giảng Quản trị kinh doanh 1

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1

  Nội dung của Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 gồm có 7 chương, trình bày cụ thể như sau: Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh; Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp; Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp; Quản trị vật tư và công nghệ kỹ thuật trong doanh nghiệp; Quản trị chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp; Quản lý chi phí sản xuất và tính...

   300 p fbu 30/09/2021 13 1

 • Bài giảng Thống kê kinh tế

  Bài giảng Thống kê kinh tế

  Môn Thống kê kinh tế là môn học trong khung chương trình đào tạo ngành kế toán và các ngành kinh tế khác của trường Đại học Lâm Nghiệp. Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thống kê kinh tế trong nền kinh tế. Kết cấu bài giảng gồm 5 chương nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kế toán và một số...

   177 p fbu 30/09/2021 5 0

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp là môn học bắt buộc trong khung chương trình đào tạo ngành kế toán và các ngành kinh tế khác của trường Đại học Lâm nghiệp. Mục tiêu chính của môn học là trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp thống kê trong phạm vi doanh nghiệp. Kết cấu bài giảng gồm 7 chương nhằm phục vụ công...

   121 p fbu 30/09/2021 4 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Trường ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Trường ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại; Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng; Quản trị vốn của ngân hàng; Quản lý thanh khoản và dự trữ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p fbu 28/09/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp gồm 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp; Phân tích tài chính và dự báo nhu cầu tài chính; Quản trị tài sản cố định; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Chi phí sử dụng vốn, Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn trong doanh...

   67 p fbu 28/09/2021 7 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - ThS. Phạm Quang Huy

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - ThS. Phạm Quang Huy

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính nhà nước và tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền và hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; Kế toán đầu tư tài chính; Kế toán các khoản thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí; Kế toán...

   110 p fbu 28/09/2021 7 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Vũ Văn Trung

  Bài giảng Thanh toán quốc tế do Vũ Văn Trung biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tỷ giá hối đoái; Các phương tiện thanh toán quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p fbu 28/09/2021 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - ThS. Trần Nam Trung

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - ThS. Trần Nam Trung

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu cơ sở dữ liệu; Sổ sách và báo cáo kế toán; Lập sổ nhật ký; Nhật ký thu tiền; Nhật ký bán hàng; Bảng cân đối TK chi tiết; Sổ chi tiết tài khoản; Bảng chi tiết tồn kho.

   56 p fbu 28/09/2021 6 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 3 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 3 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 3 Thuế tài nguyên cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế tài nguyên; Người nộp thuế; Đối tượng chịu thuế; Khoáng sản kim loại; Khoáng sản không kim loại; Căn cứ tính thuế; Sản lượng tài nguyên tính thuế; giá tính thuế;...

   28 p fbu 28/09/2021 6 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 2 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 2 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 2 Khái quát quá trình phát triển của hệ thống thuế Việt Nam từ năm 1945 đến nay và định hướng phát triển cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của hệ thống thuế của Việt Nam; Hệ thống quản trị thuế ở Việt Nam; Định hướng phát triển hệ thống thuế Việt Nam đến năm 2020. Mời các bạn cùng...

   22 p fbu 28/09/2021 5 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 1 - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Chương 1 - Nguyễn Đăng Khoa

  Sau khi hoàn thành Bài giảng Thuế: Chương 1 Bản chất, chức năng và vai trò của thuế sinh viên có thể hiểu được: Khái niệm về thuế  Bản chất của thuế; Cách phân loại thuế; Chức năng và vai trò của thuế trong nền kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p fbu 28/09/2021 4 0

 • Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đăng Khoa

  Bài giảng Thuế: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đăng Khoa

  Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể nắm bắt được các khái niệm cũng như sự vận hành của chúng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; Tính toán, kê khai các luật thuế cơ bản; Áp dụng các kiến thức về thuế vào thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua hệ thống các bài tập thực hành.

   12 p fbu 28/09/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số