• Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, Phân loại chi phí, Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p fbu 31/08/2020 7 1

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học chuyên môn bắt buộc có tính chất tổng hợp, vận dụng các công cụ phân tích kinh tế để phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà quản lý các thông tin cần thiết trong việc ra các quyết định tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

   51 p fbu 31/08/2020 8 1

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ với mục tiêu chính là Trình bày được những vấn đề cơ bản của tiền tệ và tài chính. Nhận thức được quá trình ra đời, phát triển của tiền tệ và tài chính. Trình bày được chức năng, vai trò của hệ thống tài chính đối với nền kinh tế. Trình bày được sự ra đời và chức năng của ngân hàng thương...

   65 p fbu 31/08/2020 31 4

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về tài chính, tiền tệ, tín dụng, lãi suất cũng như các hoạt động của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, làm cơ sở cho học sinh nhận thức các môn chuyên ngành.

   65 p fbu 31/08/2020 34 3

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

  Mục tiêu của Giáo trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh là Nhận biết được bản chất của hoạt động giao tiếp trong kinh doanh; Giải thích được các học thuyết về giao tiếp; Mô tả được quá trình giao tiếp và phân biệt được các loại hình giao tiếp; Hiểu và phân biệt được tập quán giao tiếp của các tôn giáo và tập quán giao tiếp của các quốc...

   78 p fbu 31/08/2020 9 1

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

  Nội dung Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm có: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và vật tư hàng hóa; Kế toán Tài sản cố định hữu hình, Xây dựng cơ bản; Kế toán các khoản thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp; Báo cáo tài...

   366 p fbu 31/08/2020 8 1

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê lao động và thu nhập của lao động trong doanh nghiệp, thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp, thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thống kê vốn và kết quả hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.

   160 p fbu 27/07/2020 27 1

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp, thu thập thông tin thống kê của doanh nghiệp, thống kê giá thành sản xuất của doanh nghiệp, hiệu quả và phương pháp hạch toán hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p fbu 27/07/2020 33 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 1 trình bày các khái niệm về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p fbu 27/07/2020 26 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1: Phần 2 chia sẻ đến bạn các kiến thức về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu, quyền thừa kế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p fbu 27/07/2020 28 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 1 gồm các nội dung trình bày về nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, các hợp đồng dân sự thông dụng như: hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng trao đổi tài sản, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng sử dụng đất,... Mời các bạn cùng tham...

   138 p fbu 27/07/2020 19 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 2 (Tái bản năm 2018): Phần 2 hứa thưởng và thi có giải, thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   234 p fbu 27/07/2020 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số