• Phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Phát triển dịch vụ bancassurance tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Bancassurance là loại hình liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm đem lại nhiều lợi ích cho công ty bảo hiểm, ngân hàng và khách hàng. Dịch vụ này ra đời và phát triển mạnh tại nhiều nước phát triển, tuy nhiên ở Việt Nam loại hình này mới được triển khai trong những năm gần đây và bước đầu đem lại những kết quả khả quan. Mời...

   9 p fbu 31/03/2020 28 0

 • Thực trạng và một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hệ thống tài chính tại Việt Nam

  Thực trạng và một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hệ thống tài chính tại Việt Nam

  Tại Việt Nam, trong gần 7 năm qua, các trục trặc của nền kinh tế đi cùng với sự bất ổn và thiếu lành mạnh của hệ thống tài chính đã xuất hiện, đặc biệt là khu vực ngân hàng. Thật khó để chứng minh rằng khu vực nào là nguyên nhân và khu vực nào là hệ quả của các bất ổn kinh tế - tài chính, song có thể nói rằng các khiếm khuyết kinh tế và...

   11 p fbu 31/03/2020 24 0

 • Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 427 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2010-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các biến tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản...

   6 p fbu 31/03/2020 9 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng

  Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng

  Mục tiêu của bài viết này là đánh giá khái quát thực trạng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong giai đoạn vừa qua, tìm ra những nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong giai đoạn tới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   7 p fbu 31/03/2020 7 0

 • Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu "Tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam" nhằm đánh giá khái quát thực trạng đầu tư vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tại Agribank, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

   9 p fbu 31/03/2020 30 0

 • Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Bài viết "Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam" đánh giá khái quát thực trạng phát triển dịch vụ kiều hối tại Agribank, trên cơ sở nguyên nhân hạn chế, tác giả đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ này trong thời gian tới.

   9 p fbu 31/03/2020 18 0

 • Tác động của cơ cấu cho vay đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tác động của cơ cấu cho vay đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu này kiểm định khi nào tập trung cơ cấu cho vay làm giảm rủi ro tín dụng thông qua sử dụng phương pháp ước lượng GMM cho dữ liệu bảng của mười ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 đến 2016. Điểm mới của nghiên cứu này là tập trung đánh giá tác động của dư nợ từng ngành kinh tế đến rủi ro tín dụng.

   9 p fbu 31/03/2020 25 0

 • Hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015

  Hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015

  Bài viết này tác giả sẽ phân tích hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2015, chỉ ra những hạn chế trong việc lựa chọn các chỉ tiêu như theo đuổi đa mục tiêu, sự thiếu hiệu quả trong lựa chọn mục tiêu như tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng lượng tiền cơ sở, đồng thời cũng đề...

   12 p fbu 31/03/2020 22 0

 • Tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát tại Việt Nam

  Tác động tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát tại Việt Nam

  Nghiên cứu đánh giá tác động dài hạn của tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát tại Việt Nam từ quý I năm 2004 đến quý II năm 2017. Đồng thời, nghiên cứu xem xét tác động của tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát trong điều kiện nền kinh tế có đôla hóa ở Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên học thuyết tiền tệ cổ điển của Irving Fisher và...

   12 p fbu 31/03/2020 30 0

 • Ngân hàng thích ứng khi chuyển đổi kinh tế

  Ngân hàng thích ứng khi chuyển đổi kinh tế

  Bài viết này xoay quanh ba khía cạnh: Ổn định và hiệu quả của hệ thống ngân hàng tại các quốc gia chuyển đổi, nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng và trao đổi cấu trúc hệ thống ngân hàng VN.

   5 p fbu 31/03/2020 8 0

 • Ứng dụng mô hình 5A để nâng cao lòng trung thành khách hàng: Điển cứu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải

  Ứng dụng mô hình 5A để nâng cao lòng trung thành khách hàng: Điển cứu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải

  Bài viết giới thiệu mô hình hành vi khách hàng (mô hình 5A) và thực tế áp dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank), một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Bài viết thông qua việc tính toán chỉ số PAR, BAR tại ngân hàng nghiên cứu làm căn cứ cho việc hoạch định ngân sách, thực hiện hoạt động marketing phù hợp giúp...

   8 p fbu 31/03/2020 25 0

 • Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tê quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh

  Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tê quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh

  Trong bối cảnh thế giới chuyển biến mạnh mẽ, cuộc cách mạng 4.0 diễn ra trên phạm vi toàn cầu, đây là một cơ hội và cũng là thách thức rất lớn để nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống tài chính Việt Nam nói riêng phải tận dụng được đòn bẩy về công nghệ lớn lao này. Trong đó, hệ thống tài chính có vai trò huyết mạch, chủ chốt trong...

   7 p fbu 31/03/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số