• Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh

  Chương này sẽ trình bày những vấn đề chung về kinh doanh và các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Các vấn đề về thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ chủ yếu của doanh nghiệp cũng sẽ được trình bày trong chương này.

   36 p fbu 30/11/2019 9 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 3: Quy chế pháp lý về công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật doanh nghiệp

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 3: Quy chế pháp lý về công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật doanh nghiệp

  Công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH) là một loại hình doanh nghiệp phổ biến trong nền kinh tế Việt nam hiện nay. Trong chương này, những vấn đề pháp lý về công ty TNHH sẽ được trình bày thành ba phần sau đây: (1) những vấn đề lý luận chung về công ty TNHH, (2) quy chế pháp lý về công ty TNHH có hai thành viên trở lên, và (3) quy chế pháp lý về công...

   40 p fbu 30/11/2019 7 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 4: Công ty cổ phần

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 4: Công ty cổ phần

  Trong chương này, những vấn đề pháp lý của CTCP được trình bày theo các nội dung sau đây: (1) Khái niệm, đặc điểm và lịch sử phát triển, (2) Chức năng, vai trò và phương pháp điều chỉnh, (3) Quy chế cổ đông, (4) Các vấn đề tài chính, (5) Tổ chức quản lý, (6) Đại chúng hóa CTCP và (7) CTCP và thị trường chứng khoán. Trong đó các nội dung từ mục...

   58 p fbu 30/11/2019 7 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 5: Công ty hợp danh

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 5: Công ty hợp danh

  Công ty hợp danh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất trong số các loại hình công ty mà con người ghi nhận. Ngay từ thế kỷ thứ XIII, tại một số thành phố lớn của Châu Âu, các tài liệu về quá trình phát triển của công ty đều ghi nhận rằng, có ba nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc các thương nhân liên kết để hình thành nên công ty...

   17 p fbu 30/11/2019 8 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 2: Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 2: Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

  Chương 2 trình bày một số nội dung: Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp, khái niệm và đặc điểm của hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p fbu 30/11/2019 8 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 7: Doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 7: Doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 7: Doanh nghiệp nhà nước. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các loại doanh nghiệp nhà nước, công ty Nhà nước, phân loại công ty nhà nước, thành lập và đăng ký kinh doanh công ty Nhà nước, tổ chức quản lý công ty Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p fbu 30/11/2019 8 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 6: Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 6: Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp

  Tổ chức lại doanh nghiệp và hầu hết các trường hợp giải thể doanh nghiệp (trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đều được thực hiện theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đó. Về bản chất, quyết định tổ chức lại doanh nghiệp hoặc quyết định giải thể doanh nghiệp là các quyết định kinh doanh...

   26 p fbu 30/11/2019 7 0

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 8: Hợp tác xã

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 8: Hợp tác xã

  Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 8: Hợp tác xã. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về hợp tác xã, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, thành lập và đăng ký kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p fbu 30/11/2019 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường, bản chất - chức năng của tài chính doanh nghiệp, tổ chức tài chính doanh nghiệp, vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p fbu 30/11/2019 6 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

  Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày trong chương 4 gồm có: Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, giá thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p fbu 30/11/2019 6 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Tài sản lưu động vỡ vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Tài sản lưu động vỡ vốn lưu động trong doanh nghiệp

  Chương 3 - Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày trong chương 3 gồm có: Khái niệm và đặc điểm của tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp; phân loại và kết cấu vốn lưu động; phương pháp xác định định mức vốn lưu động; kế hoạch nguồn vốn lưu động định mức; bảo toàn và nâng cao hiệu suất sử...

   21 p fbu 30/11/2019 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

  Chương 2 - Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tài sản cố định - vốn cố định trong doanh nghiệp, phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p fbu 30/11/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số