• Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 4: Quản trị bán hàng & dịch vụ khách hàng

  Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 4: Quản trị bán hàng & dịch vụ khách hàng

  Kết cấu chương 4 Quản trị bán hàng & dịch vụ khách hàng thuộc bài giảng Kinh doanh thương mại trình bày về khái quát về bán hàng, nội dung hoạt động bán hàng, quản trị bán hàng và dịch vụ khách hàng...bài giảng hữu ích dành cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh.

   105 p fbu 21/08/2015 101 3

 • Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 3: Quản trị mua hàng và dự trữ bán hàng

  Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 3: Quản trị mua hàng và dự trữ bán hàng

  Mục tiêu chương 3 Quản trị mua hàng và dự trữ bán hàng thuộc bài giảng Kinh doanh thương mại trình bày về nguồn hàng, quản trị mua hàng, dự trữ bán hàng, quản trị hàng tồn kho, các chỉ tiêu đánh giá tình hình hàng tồn kho và dự trữ hàng hóa.

   68 p fbu 21/08/2015 81 3

 • Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 2: Doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 2: Doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Kinh doanh thương mại Chương 2: Doanh nghiệp thương mại nhằm trình bày về khái niệm và chức năng của doanh nghiệp thương mại, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp thương mại, chi phí bảo quan, thu mua và tiêu thụ, đặc điểm về tài chính.

   35 p fbu 21/08/2015 91 3

 • Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại

  Bài giảng Kinh doanh thương mại - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại

  Nội dung chương 1 Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại thuộc bài giảng Kinh doanh thương mại trình bày về chức năng và nhiệm vụ của thương mại, mục đích, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của kinh doanh thương mại, nội dung cơ bản của Kinh doanh thương mại, nhiệm vụ, chức năng Quản trị kinh doanh thương mại, các nội dung của Quản trị kinh...

   23 p fbu 21/08/2015 97 3

 • Nghiệp vụ thực hành kế toán 3Tsoft 2015: Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng- ThS. Vũ Long

  Nghiệp vụ thực hành kế toán 3Tsoft 2015: Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng- ThS. Vũ Long

  Tài liệu Nghiệp vụ thực hành kế toán 3Tsoft 2015: Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng giúp các cá nhân dù chưa có hiểu biết về kế toán hoặc đã học sơ bộ về kế toán có thể đọc, hiểu và vận dụng. Tài liệu được trình bày mạch lạc, dưới dạng mô hình đặc tả, có ví dụ minh họa từ phát sinh thực tế trong doanh nghiệp, đồng thới hướng...

   15 p fbu 21/08/2015 83 2

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền

  Bài giảng Kế toán ngân hàng do ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền biên soạn nhằm giúp các bạn hệ thống được kiến thức tổng quan về kế toán ngân hàng; kế toán nghiệp vụ tiền mặt; kế toán nghiệp vụ huy động vốn; kế toán nghiệp vụ cho vay; kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để nâng cao kiến thức...

   215 p fbu 21/08/2015 110 3

 • Bài giảng Tài chính Phát triển: Bài 4 - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng Tài chính Phát triển: Bài 4 - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Mời các thầy cô và các sinh viên tham khảo bài giảng Tài chính Phát triển bài 4: Tự do hóa tài khoản vốn trình bày về cán cân thanh toán, các dòng vốn Quốc tế, lợi ích từ tự do hóa dòng vốn, quan điểm của IMF, dòng vốn và các tiềm ẩn gây tổn thương hệ thống tài chính, các dòng vốn tư nhân, dòng vốn tư nhân vào thị trường mới nổi.

   31 p fbu 21/08/2015 72 2

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp (2014)

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp (2014)

  Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày về khái niệm, ý nghĩa quy trình của phân tích tài chính doanh nghiệp, các nội dung chính của phân tích tài chính doanh nghiệp, ví dụ minh họa về phân tích tài chính doanh nghiệp.

   84 p fbu 21/08/2015 92 3

 • Bài giảng Tài chính Phát triển: Bài 1 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Tài chính Phát triển: Bài 1 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Tài chính Phát triển bài 1: Tài chính và tăng trưởng trình bày về các thành phần hệ thống tài chính, chức năng hệ thống tài chính, chuyển giao và phân bổ rủi ro, hệ thống tài chính và phát triển kinh tế, hồi quy chéo đơn giản giữa các quốc gia,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

   17 p fbu 21/08/2015 71 2

 • Bài giảng Tài chính Phát triển: Bài 3 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Tài chính Phát triển: Bài 3 - Nguyễn Xuân Thành

  Nội dung bài 3: Tự áp chế tài chính đến tự do hoá tài chính thuộc bài giảng Tài chính Phát triển trình bày về các hình thức áp chế tài chính, cân bằng thị trường khi có kiểm soát lãi suất, tác động của áp chế tài chính, tự do hóa tài chính theo trình tự, tự do hóa tài chính và bất ổn định kinh tế vĩ mô.

   20 p fbu 21/08/2015 76 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Ths. Hoàng Thuỳ Dương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Ths. Hoàng Thuỳ Dương

  Bài giảng nguyên lý kế toán dưới đây gồm 6 chương sẽ hỗ trợ cho các bạn kiến thức để cùng học tập, nghiên cứu tổng quan về kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, phương pháp tính giá các đối tượng kế toán, tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép,... và một số kiến thức kế toán cần thiết.

   79 p fbu 21/08/2015 90 2

 • Bài giảng Khu vực và tài chính công

  Bài giảng Khu vực và tài chính công

  Bài giảng Khu vực và tài chính công sẽ giới thiệu tới các bạn các lĩnh vực mà tài liệu hướng tới trình bày như: Khu vực công, khái niệm và đặc điểm tài chính công, sự phát triển tài chính công, bản chất và chức năng tài chính công, vai trò tài chính công. Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   22 p fbu 21/08/2015 84 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số