• Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị

  Nội dung chính của Đề cương bài giảng Kế toán quản trị được trình bày như sau: Cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị, các phương pháp phân loại chi phí trong doanh nghiệp, các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ,...

   96 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Thuế - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Bài giảng Thuế - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Đề cương bài giảng Thuế gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đại cương về thuế, thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,...

   85 p fbu 29/02/2020 6 0

 • Bài giảng Kiểm toán nâng cao - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Bài giảng Kiểm toán nâng cao - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Mục tiêu chính của Đề cương bài giảng Kiểm toán nâng cao là Trình bày được các vấn đề cơ bản của kiểm toán tài chính, như: đối tượng, mục tiêu, phạm vi, khách thể chủ thể, bằng chứng kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế hoạch kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán,...

   70 p fbu 29/02/2020 6 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Bài giảng Kiểm toán căn bản - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Nội dung chính của Đề cương bài giảng Kiểm toán căn bản là: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán, bản chất và chức năng của kiểm toán, phân loại kiểm toán, đối tượng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 3) - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 3) - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghệp sản xuất nông nghiệp, đặc điểm kế toán trong các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   208 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 2) - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 2) - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 là học phần tiếp theo của Kế toán tài chính 1, giúp sinh viên nắm được kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả và phân phối lợi nhuận, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả,...

   117 p fbu 29/02/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 1) - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 1) - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Kế toán tài chính gồm 5 chương, trình bày về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định, kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   204 p fbu 29/02/2020 4 0

 • Bài giảng Bảo hiểm đại cương - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Bảo hiểm đại cương - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Bảo hiểm đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về bảo hiểm, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người, bảo hiểm xã hội,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p fbu 29/02/2020 5 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung chính của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 2 Lý luận cơ bản về tiền tệ nhằm trình bày về sự ra đời và phát triển tiền tệ, các chế độ tiền tệ, bản chất và chức năng tiền tệ.

   25 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Mục tiêu chính của chương 3 Tín dụng nằm trong bài giảng Thị trường tài chính trình bày về khái niệm, chức năng vài vai trò của tín dụng, các hình thức tín dụng. Tín dụng là một phạm trù kinh tế, ra đời và phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng hóa.

   34 p fbu 29/02/2020 6 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 1 Lý luận cơ bản về thị trường tài chính nhằm trình bày về khái quát sự ra đời và phát triển phạm trù tài chính, bản chất tài chính, chức năng tài chính, hệ thống tài chính.

   28 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng

  Nội dung cơ bản trong chương 4 Lãi suất nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về Nội dung nghiên cứu khái niệm và phân loại lãi suất, lãi suất và tỷ suất lợi tức, các nhân tố tác động đến lãi suất, cấu trúc rủi ro và kỳ hạn lãi suất.

   26 p fbu 29/02/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số