• Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Chương 4 của bài giảng Phân tích báo cáo tài chính trình bày các giai đoạn trong quá trình phân tích khả năng thanh toán như: Phân tích tình hình thanh toán, phân tích các khoản phải thu, phân tích các khoản phải trả, phân tích khả năng thanh toánnhanh bằng tiền, phân tích tình hình thanh toán với người mua, phân tích tình hình thanh toán với người bán,... Mời...

   9 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Trong chương này trình bày các kiến thức về phân tích hiệu quả kinh doanh. Phân tích hiệu quả kinh doanh gồm có những giai đoạn sau đây: Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p fbu 29/02/2020 1 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 6 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 6 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Chương 6 của bài giảng Phân tích báo cáo tài chính trình bày những đánh giá khái quát tình hình tài chính. Chương này gồm có những nội dung chính như: Đánh giá qui mô tài sản, đánh giá cơ cấu tài sản và nguồn vốn cơ bản, đánh giá khả năng thanh toán, đánh giá hiệu quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 7 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 7 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính chương 7 hướng dẫn người học phân tích các chủ đề đặc biệt như: Phân tích dưới góc độ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính và phá sản doanh nghiệp.

   7 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 8 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Chương 8 của bài giảng phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức về phân tích triển vọng. Thông qua chương này, người học có thể biết được dự báo tài chính là gì, mục đích của dự báo tài chính, phương pháp dự báo tài chính; biết được giá trị doanh nghiệp là gì, mục đích của việc định giá doanh nghiệp và phương...

   11 p fbu 29/02/2020 5 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 9 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 9 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Chương 9 trình bày những nội dung liên quan đến phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ như: Nội dung và phương pháp lập của báo cáo ngân lưu, phân tích báo cáo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   6 p fbu 29/02/2020 1 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 10 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Chương 10 cung cấp cho người học những phương pháp phân tích một số chủ đề đặc biệt cùng một số công thức phân tích tài chính như: Lợi nhuận trên cổ phiếu, lợi nhuận trên cổ phiếu, hệ số giá trên thu nhập P/E, tỷ suất cổ tức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p fbu 29/02/2020 4 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tỷ giá, các chế độ tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua và ngang giá lãi suất, các nhân tố tác động đến tỷ giá, rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p fbu 29/02/2020 2 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế, hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914) , hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn chiến tranh thế giới (1914-1944),... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   20 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 5: Thị trường ngoại hối" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ phái sinh ngoại hối, thị trường ngoại hối của các nước đang phát triển,... Mời các bạn cùng tham...

   50 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế, nội dung của cán cân thanh toán quốc tế, một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế, cân bằng cán cân thanh toán quốc tế theo các quan điểm khác nhau, cán cân thanh toán quốc tế của...

   27 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 8: Tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tín dụng quốc tế, các loại hình tín dụng quốc tế, tín dụng ngắn hạn - Các hình thức tài trợ ngoại thương, tín dụng dài hạn và phí suất tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p fbu 29/02/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số