• Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 6: Thị trường vốn quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về thị trường vốn quốc tế, thị trường trái phiếu quốc tế, thị trường cổ phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p fbu 29/02/2020 4 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 7 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 7: Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thanh toán quốc tế, cơ cở của thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p fbu 29/02/2020 6 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Đặng Ngọc Đức

  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 1: giới thiệu chung về môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm khác nhau về tài chính quốc tế, tác động của hoạt động tài chính quốc tế, nội dung thuộc quan hệ tài chính quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 2: Hợp đồng kỳ hạn

  Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 2: Hợp đồng kỳ hạn

  Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về hợp đồng kỳ hạn. Các nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm: Khái niệm hợp đồng kỳ hạn, định giá kỳ hạn cho các tài sản đầu tư, xác định giá trị hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng kỳ hạn ngoại hối, hợp đồng kỳ hạn lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 3: Hợp đồng tương lai

  Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 3: Hợp đồng tương lai

  Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về hợp đồng tương lai. Thông qua chương này người học sẽ biết được lịch sử hình thành thị trường giao dịch tương lai, khái niệm hợp đồng tương lai, đặc điểm hợp đồng tương lai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 1: Tổng quan về các công cụ phái sinh

  Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 1: Tổng quan về các công cụ phái sinh

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về các công cụ phái sinh. Các nội dung chính trong chương: Tổng quan về các công cụ phái sinh, các loại công cụ phái sinh chủ yếu, các chủ thể tham gia vào giao dịch phái sinh, mục đích sử dụng công cụ phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   21 p fbu 29/02/2020 8 0

 • Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 4: Hợp đồng hoán đổi

  Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 4: Hợp đồng hoán đổi

  Chương 4 trình này về hợp đồng hoán đổi. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được các khái niệm về giao dịch hoán đổi, hợp đồng hoán đổi lãi suất, biết được một số biến thể của hợp đồng hoán đổi lãi suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 5: Hợp đồng quyền chọn

  Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 5: Hợp đồng quyền chọn

  Bài giảng Công cụ phái sinh - Chương 5 giúp bạn hiểu được cơ bản về hợp đồng quyền chọn. Chương này trình bày một số nội dung như: Quá trình hình thành thị trường quyền chọn, Các yếu tố cơ bản trong hợp đồng quyền chọn, các loại quyền chọn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   22 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính – chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

  Bài giảng Phân tích tài chính – chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

  Bài giảng Phân tích tài chính – chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tập trung trình bày các vấn đề tổng quan về phân tích tài chính; thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền; định giá trái phiếu; định giá cổ phiếu; lợi nhuận và rủi ro;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   47 p fbu 29/02/2020 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 6: Định giá trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm trái phiếu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất đáo hạn trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p fbu 29/02/2020 6 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Bài 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Bài 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Bài 2: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền" trình bày các kiến thức: Vấn đề lãi suất, thời giá của một khoản tiền, thời giá của dòng tiền, thời giá dòng tiền khi ghép lãi nhiều lần trong năm.

   61 p fbu 29/02/2020 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 7 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 7 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 7: Định giá cổ phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm cổ phiếu, phân loại cổ phiếu, định giá cổ phiếu, lợi suất đáo hạn cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p fbu 29/02/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số