• Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 2

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 2

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử, lợi ích và khó khăn khi ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng điện tử, các dịch vụ của ngân hàng điện tử tại Việt Nam,...

   77 p fbu 31/07/2018 62 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 4

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 4

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Môi trường phát triển ngân hàng điện tử". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Công nghệ bảo mật, chữ ký điện tử và cấp phát chứng nhận điện tử, bảo hiểm cho giao dịch điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ cho bảo mật,...

   128 p fbu 31/07/2018 61 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 5

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 5

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng, báo cáo tài chính điện tử của các tổ chức tín dụng, thông tin trong báo cáo và phương pháp lập báo cáo đề tài, thực hành báo cáo tài chính điện tử - Bài tập tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p fbu 31/07/2018 65 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 3

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 3

  Chương 3 trình bày về "Các dịch vụ giao dịch Tài chính điện tử khác". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về giao dịch điện tử, Mô hình giao dịch TMĐT, Các loại thẻ trong TMĐT, tác phương tiện thanh toán khác, Cơ chế thanh toán qua mạng, thực hành giao dịch tài chính chứng khoán và tài chính bất động sản,...

   118 p fbu 31/07/2018 59 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 1 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 1 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Các trường phái quản trị nguồn nhân lực". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Trường phái quản trị nguồn nhân lực phương Đông, trường phái quản trị nguồn nhân lực phương Tây, kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.

   22 p fbu 29/06/2018 68 2

 • Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 2 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 2 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Chương 2 "Hoạch định và tuyển dụng nhân lực" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hoạch định chiến lược nhân lực, xác định nguồn tuyển dụng và xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tuyển chọn nhân lực,...

   23 p fbu 29/06/2018 48 2

 • Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 3 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 3 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nguyên tắc bố trí, sử dụng nhân lực, dụng nhân như dụng mộc, bố trí theo nhóm làm việc,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p fbu 29/06/2018 72 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 4 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 4 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 4 trình bày các nội dung sau:Mối quan hệ đào tạo và phát triển nhân lực, Xây dựng tổ chức học tập,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   12 p fbu 29/06/2018 60 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 5 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 5 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

  Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 5 cung cấp cho người học các kiến thức: Đãi ngộ tài chính, đãi ngộ phi tài chính, quan hệ lao động,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p fbu 29/06/2018 60 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng giúp người học biết được đàm phán xuyên văn hóa, xác định những vấn đề đạo đức trong kinh doanh quốc tế, biết được các chương trình kiểm soát hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p fbu 30/05/2018 59 1

 • Lecture Designing business plan: Unit 5 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Designing business plan: Unit 5 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Designing business plan - Unit 5: Other parts of the business plan" presentation of content: Operation plan, operational model and procedure, example of good location of a business, organization plan, financial Plan.

   21 p fbu 30/04/2018 41 3

 • Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán - Chương 2: Microsoft word 2010" trình bày các kiến thức về word basics, common tasks in word (Styles and Themes, formatting pictures, inserting clip art and pictures, text boxes and WordArt,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p fbu 31/03/2018 81 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số