• Bài giảng Nội dung cơ bản của chính sách thuế mới dùng cho kỳ thi CPA 2015

  Bài giảng Nội dung cơ bản của chính sách thuế mới dùng cho kỳ thi CPA 2015

  Bài giảng Nội dung cơ bản của chính sách thuế mới dùng cho kỳ thi CPA 2015 gồm có một số nội dung chính sau: Quy định pháp luật mới về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ; quy định pháp luật mới về thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định pháp luật mới về thuế nhà thầu nước ngoài; quy định pháp luật mới về thuế thu nhập...

   130 p fbu 21/03/2016 120 4

 • Bài giảng Nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng này trình bày các nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015. Các nội dung chính trong bài giảng gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế tài...

   51 p fbu 21/03/2016 117 4

 • Bài tập Thuế và Quản lý thuế nâng cao dành cho lớp ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

  Bài tập Thuế và Quản lý thuế nâng cao dành cho lớp ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

  Bài tập Thuế và Quản lý thuế nâng cao dành cho lớp ôn thi CPA 2015 cung cấp cho người học một số nguyên tắc chung khi làm bài tập và các dạng bài tập cơ bản và hướng dẫn cụ thể cách giải các bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   71 p fbu 21/03/2016 794 4

 • Bài giảng môn học Thuế: Chương mở đầu - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học Thuế: Chương mở đầu - Lê thị Bích Thảo

  Bài giảng môn học "Thuế: Chương mở đầu" do Lê thị Bích Thảo biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, yêu cầu đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p fbu 21/03/2016 98 4

 • Bài giảng 6: Chính sách tiền tệ (Học kỳ Thu 2014-2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 6: Chính sách tiền tệ (Học kỳ Thu 2014-2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Cùng tìm hiểu chính sách tiền tệ là gì; mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ; thị trường tiền tệ và sự lựa chọn mục tiêu chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương; chính sách tiền tệ và tác động của nó đối với hoạt động kinh tế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 6: Chính sách tiền tệ (Học kỳ Thu 2014-2015)".

   30 p fbu 12/04/2016 138 4

 • Bài giảng Thuế bất động sản - Jay K. Rosengard

  Bài giảng Thuế bất động sản - Jay K. Rosengard

  Bài giảng Thuế bất động sản với mục đích bảo đảm việc tạo ra đủ nguồn lực tùy định của chính quyền địa phương trong dài hạn. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   21 p fbu 18/04/2016 115 4

 • Bài giảng Quản trị công nghệ (hệ Đại học chính quy): Phần 2 - Th.S Phan Tú Anh

  Bài giảng Quản trị công nghệ (hệ Đại học chính quy): Phần 2 - Th.S Phan Tú Anh

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Bài giảng Quản trị công nghệ (hệ Đại học chính quy)" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số vấn đề cơ bản về lựa chọn và đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   63 p fbu 18/04/2016 102 4

 • Bài giảng Bài 2: Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp

  Bài giảng Bài 2: Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp

  Bài giảng Bài 2: Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tập trung trình bày các vấn đề chính về nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp trong việc nâng cao năng lực tiếp thị; xây dựng thương hiệu; cách thức bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp;...

   22 p fbu 18/04/2016 117 4

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 7: Strategic management

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 7: Strategic management

  This lecture introduces you to strategic management. This chapter includes contents: The concept of strategic management, role of competitive analysis in strategy formulation, formulating corporate level strategy, formulating business level strategy, formulating functional level strategy, strategy implementation.

   32 p fbu 18/04/2016 93 4

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - ThS. Trần Hà Triêu Bình

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - ThS. Trần Hà Triêu Bình

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Phân tích công việc" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, phân tích công việc, thực đơn phân tích công việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p fbu 18/04/2016 129 4

 • Bài giảng Tài chính công ty nâng cao - Chương 1: Các vấn đề căn bản của Tài chính

  Bài giảng Tài chính công ty nâng cao - Chương 1: Các vấn đề căn bản của Tài chính

  Chương 1 - Các vấn đề căn bản của tài chính công ty thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: tổng quan về tài chính công ty, dự toán vốn đầu tư.

   51 p fbu 27/09/2016 119 4

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9c - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9c - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Lý thuyết M&M - trường hợp có thuế nằm trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về phát biểu lý thuyết, mệnh đề 1, mệnh đề 2, chứng minh các mệnh đề. Thực tiễn Việt Nam.

   17 p fbu 27/10/2016 121 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số