• Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Thị Bắc, Trần Hương Giang

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Thị Bắc, Trần Hương Giang

  Ebook "Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Thị Bắc, Trần Hương Giang" giới thiệu tới các bạn sinh viên những bài học gồm nhiều chủ đề về công nghệ thông tin, sử dụng các bài đọc và hình minh họa được trích từ sách, báo, các tạp chí chuyên ngành máy tính, Internet, trang Web, sách hướng dẫn và các mẫu tin quảng cáo nhằm giúp học...

   33 p fbu 29/06/2015 314 3

 • Ebook Learning to learn: Phần 1 – Phạm Tấn

  Ebook Learning to learn: Phần 1 – Phạm Tấn

  Ebook Learning to learn: Phần 1 – Phạm Tấn giới thiệu tới các bạn sinh viên những nội dung thông tin cảu 7 chương đầu như sau Chapter 1 what are study skills?, Chapter 2 learning reading, Chapter 3 learning listening, Chapter 4 learning speaking, Chapter 5 learning writing, Chapter 6 learning grammar, Chapter 7 learning vocabulary.

   103 p fbu 29/06/2015 267 2

 • Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 1 – ĐH Công Nghiệp TPHCM

  Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 1 – ĐH Công Nghiệp TPHCM

  Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 1 – ĐH Công Nghiệp TPHCM trình bày những nội dung cơ bản về academic skills, model test 2 progress test, review of toefl ibt section, taking notes, paraphrasing, reading section, summarizing, synthesizing.

   107 p fbu 29/06/2015 249 3

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (Tập 1): Phần 2 - Nguyễn Thị Bắc, Trần Hương Giang

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (Tập 1): Phần 2 - Nguyễn Thị Bắc, Trần Hương Giang

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 của cuốn sách Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (Tập 1) để nắm thêm những nội dung kiến thức về programming language, networks, information security, IBM. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn mở rộng và nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ trong môi trường công nghệ thông tin.

   24 p fbu 29/06/2015 223 3

 • Ebook Learning to learn: Phần 2 – Phạm Tấn

  Ebook Learning to learn: Phần 2 – Phạm Tấn

  Ebook Learning to learn: Phần 2 – Phạm Tấn tiếp túc giới thiệu tới các bạn những nội dung sau Chapter 8 dictionary skills, Chapter 9 library skills, Chapter 10 computer skills, Chapter 11 reading & remembering, Chapter 12 listening & notetaking, Chapter 13 report writing, Chapter 14 oral presentation, Chapter 15 exam prepation, Chapter 19 learning siyles, Chapter 21 reflective learning

   61 p fbu 29/06/2015 155 2

 • Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 2 - ĐH Công Nghiệp TPHCM

  Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 2 - ĐH Công Nghiệp TPHCM

  Mời các bạn tham khảo tiếp Ebook Bài giảng môn đọc nâng cao: Phần 2 của trường ĐH Công Nghiệp TPHCM để nắm bắt những nội dung sau đây more model tests, model test 3 progress test, model test 4 progress test, model test 5 progress test, model test 5 progress test, model test 7 progress test.

   89 p fbu 29/06/2015 155 3

 • Ebook Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh): Phần 2

  Ebook Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh): Phần 2

  Ebook Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh): Phần 2 tiếp tục trình bày các điều lệ của Hiến pháp bằng ngôn ngữ tiếng Anh thông qua các nội dung cụ thể sau: The political regime, human rights, fundamental rights and obligations of citizens, economy, social affairs, culture, education, science, technology and environment, defense of the fatherland, the...

   75 p fbu 24/06/2020 91 1

 • Ebook Principles accounting managerial (15th edition): Part 2

  Ebook Principles accounting managerial (15th edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of Principles accounting managerial (15th edition) has contents: Evaluating variances from standard costs, evaluating decentralized operations, differential analysis and product pricing, capital investment analysis,... and other contents. Invite you to refer.

   451 p fbu 31/01/2022 46 1

 • Ebook Principles accounting managerial (15th edition): Part1

  Ebook Principles accounting managerial (15th edition): Part1

  Part 1 of the document Principles accounting managerial (15th edition) has contents: Introduction to managerial accounting, job order costing, process cost systems, activity based costing, support department and joint cost allocation,... and other contents. Invite you to refer this document.

   430 p fbu 31/01/2022 42 1

 • Ebook Principles accounting financial (15th edition): Phần 2

  Ebook Principles accounting financial (15th edition): Phần 2

  Continued part 1, part 2 of Principles accounting financial (15th edition) has contents: Current liabilities and payroll, accounting for partnerships and limited liability companies, investments and fair value accounting, statement of cash flows,... and other contents. Invite you to refer.

   511 p fbu 31/01/2022 34 1

 • Ebook Master English Collocations & Phrasal verbs: Part 1

  Ebook Master English Collocations & Phrasal verbs: Part 1

  Master English Collocations & Phrasal verbs: The Ultimate Phrasal Verbs and Collocations Book for Learning English is ideal for anyone who has problems understanding, remembering and using collocations and phrasal verbs in English, and who wants to speak English fluently and confidently.

   125 p fbu 28/12/2021 33 0

 • Ebook Ebook Intermediate Market leader business English teachers resource book

  Ebook Ebook Intermediate Market leader business English teachers resource book

  "Ebook Ebook Intermediate Market leader business English teachers resource book" is an extensive business English course designed to bring the real world of international business into the language-teaching classroom. It has been developed in association with the Financial Times, one of the world's leading sources of professional information, to ensure the maximum range and authenticity of international business content.

   213 p fbu 28/12/2021 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số