Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Chương 5: Công ty hợp danh

Công ty hợp danh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất trong số các loại hình công ty mà con người ghi nhận. Ngay từ thế kỷ thứ XIII, tại một số thành phố lớn của Châu Âu, các tài liệu về quá trình phát triển của công ty đều ghi nhận rằng, có ba nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc các thương nhân liên kết để hình thành nên công ty theo cách hiểu truyền thống. Chương này sẽ giúp người học hiểu thêm về công ty hợp danh, mời các bạn cùng tham khảo.