• Ebook Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan về hiến pháp các nước trên thế giới, chủ quyền nhân dân và các hình thức nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh đối...

   144 p fbu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương, chính quyền địa phương, quy trình lập hiến. Cuối sách còn có phần phụ lục để người đọc tiện tra cứu, mời các bạn cùng tham khảo.

   308 p fbu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Pháp luật đại cương: Phần 1

  Ebook Pháp luật đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản về nhà nước; nguồn gốc, bản chất, thuộc tính và vai trò của pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luât, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p fbu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Pháp luật đại cương: Phần 2

  Ebook Pháp luật đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các bài tập nghiệm thu kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p fbu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2013): Phần 1

  Ebook Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2013): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2013) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đoàn viên và cán bộ công đoàn, nguyên tắc và hệ thống tổ chức Công đoàn, công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn, công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   39 p fbu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2013): Phần 2

  Ebook Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2013): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2013) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công tác nữ công, tài chính và tài sản Công đoàn, công tác kiểm tra Công đoàn và ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp,... Mời các...

   44 p fbu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Pháp luật Chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Pháp luật Chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Pháp luật Chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" trình bày các nội dung chương 1 - Những vấn đề lý luận về bán phá giá hàng nhập khẩu trong thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p fbu 28/06/2022 10 0

 • Ebook Pháp luật Chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Pháp luật Chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Pháp luật Chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam - thực trạng và hướng hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p fbu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Khái niệm và đặc điểm của tình hình tội phạm dưới góc độc tội phạm học, đặc điểm định tính và định lượng của tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   272 p fbu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung hai chương cuối bao gồm: Các loại tội phạm ẩn ở nước ta và giải pháp đấu tranh, một số giải pháp đấu tranh với tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p fbu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 1

  Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 1

  Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 1 của tài liệu gồm 3 chương trình bày: tổng quan về Kinh tế...

   144 p fbu 28/06/2022 9 0

 • Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 2

  Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 2

  Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 2 của tài liệu gồm 4 chương trình bày: lý thuyết về hành vi...

   164 p fbu 28/06/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số