Bài giảng Định giá tài sản - Học viện Ngân hàng

Bài giảng Định giá tài sản gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Tổng quan về định giá tài sản, các phương pháp định giá bất động sản, các phương pháp định giá máy móc thiết bị, định giá doanh nghiệp, tiêu chuẩn định giá. Mời các bạn tham khảo.