Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 4: Quan niệm về bản thân và lối sống của người tiêu dùng

Chương 4 - Quan niệm về bản thân và lối sống của người tiêu dùng. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Khái niệm và các thành tố cấu thành quan niệm về bản thân, cá tính, vai trò của giới tính, đặc điểm tâm lý của lối sống, phân đoạn thị trường theo lối sống. Mời các bạn cùng tham khảo.