Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán sẽ giới thiệu tới các bạn các vấn đề cơ bản về cách thức hệ thống thông tin hiện đại tác động tới việc ghi nhận, xử lý và truyền thông tin về các dữ liệu kế toán. Đồng thời các bạn cũng sẽ được tìm hiểu về con người, công nghệ và các kiểm soát cần thiết để có thể thực hiện thương mại điện tử,... Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình.