Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Nhận biết, phân loại các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp, xác định giá trị của tài sản cố định; nhận biết ảnh hưởng từ việc tăng, giảm, khấu hao tài sản cố định đối với thông tin trình bày trên báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo.