Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp các kiến thức giúp người học các kiến thức: Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp; nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn;... Mời các bạn cùng tham khảo.