Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa doanh thu, thu nhập khác và chi phí, điều kiện ghi nhận của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán khoản giảm trừ doanh thu;... Mời các bạn cùng tham khảo.