Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 1 - Võ Minh Hùng

Bài giảng "Kế toán tài chính II - Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, trình bày thông tin BCTC.