Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - Võ Minh Hùng

Bài giảng giúp người học hiểu rõ đặc điểm chung hoạt động xây lắp, tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, ghi nhận doanh thu và chi phí HĐXD theo các trường hợp, trình bày thông tin về doanh thu và chi phí HĐXD theo VAS 15- HĐXD. Mời các bạn cùng tham khảo.