Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 5 - Võ Minh Hùng

Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Xác định đối tượng kế toán để ghi nhận là bất động sản đầu tư, phân biệt với bất động sản chủ sở hữu, hàng hóa bất động sản và thành phẩm bất động sản, hiểu được đặc điểm và yêu cầu quản lý đối với bất động sản đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo.