Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - ĐH Kinh tế

Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học, kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì, mô hình kinh tế - môi trường, phát triển bền vững, phân tích lợi ích – chi phí.