Bài giảng Marketing căn bản - Chiến lược phân phối

Bài giảng "Marketing căn bản - Chiến lược phân phối" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được tầm quan trọng và các chức năng của kênh phân phối, biết được các cấp kênh phân phối, phân biệt sự khác nhau của các trung gian phân phối,... Mời các bạn cùng tham khảo.