Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Phạm Thị Thanh Hương

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 1: Marketing căn bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhiệm vụ của marketing, những công cụ và khái niệm cơ bản của marketing, vai trò của marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.